Barnhjärtcentrum

På Barnhjärtcentrum behandlas barn och ungdomar som har ett hjärtfel eller en hjärtsjukdom. Barnhjärtkirurgin i Sverige är centraliserad till två regioner, Skåne och Västra Götaland. Tillsammans tar vi hand om barn från hela Sverige. I Region Skåne tar vi dessutom hand om barn från Island.

Barnhjärtcentrum ligger på Skånes universitetssjukhus. Varje år opereras ungefär 280 barn på vår barnoperationsavdelning och cirka 160 barn genomgår någon form av kateterburen intervention. Barnhjärtkirurgi ingår som del i Regions Skånes arbete med nationell högspecialiserad vård.

Nationell högspecialiserad vård – Barnhjärtkirurgi

På Barnhjärtcentrum avdelning 67 Lund vårdas barn och ungdomar i samband med sin hjärtoperation eller hjärtundersökning. Här behandlas  barn med svår hjärtsvikt som behöver mekaniskt hjälphjärta och/eller en hjärttransplantation. På avdelningen behandlas också barn med andra typer av hjärtsjukdom som till exempel rytmrubbningar.

Inom Barnhjärtcentrum finns mottagningar som tar hand om de barn och ungdomar med hjärtfel eller hjärtsjukdom som inte behöver vårdas inneliggande. Vi har ett nära samarbete med specialistmödravården och förlossningen för att på bästa sätt ta hand om barn med hjärtfel redan innan de föds.

Barnhjärtcentrum är en del av verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård där vi tillsammans tar hand om barn med hjärtfel, barn som föds för tidigt, barn som behöver opereras och barn som behöver intensivvård.

Forskning

På Barnhjärtcentrum bedriver vi omfattande forskning tillsammans med samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt.

Vi undersöker bland annat vad som ligger bakom högt tryck i lungpulsådern. Med hjälp av tredimensionella bilder av de sjuka lungkärlen kan vi undersöka kärlen med molekylära metoder för att bättre förstå hur det höga trycket i lungkärlen uppstår. På så sätt kan vi lägga grunden för nya behandlingsmetoder. Bilderna på de sjuka lungkärlen skapas i samarbete med Max IV.

Vi utvecklar nya metoder för att tidigt hitta svåra hjärtfel och utvärderar när och med vilken metod vi bäst åtgärdar hjärtfelet. Vi arbetar tillsammans med ingenjörer för att förutsäga resultatet av en kateterburen behandling innan behandlingen görs. Med hjälp av noggranna uppföljningar undersöker vi hur barn och föräldrar upplever sin livskvalitet före och efter en hjärtoperation.

Världsunik metod ger snabbare återhämtning för hjärtopererade barn - Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se)

Vi bedriver ett forskningsprojekt tillsammans med Datavetenskap på LTH med mål att utveckla autonom robotkirurgi inom barnhjärtkirurgin. Barnhjärtoperationerna filmas efter godkännande av barnet och barnets föräldrar. Filmerna används sedan för att träna neurala nätverk för att känna igen anatomin och kirurgiska instrument.

Klinisk forskning ingår som en del av Skånes universitetssjukhus uppdrag. Vi har på Barnhjärtcentrum pågående kliniska forskningsprojekt där du som patient eller som närstående kan bli tillfrågad om deltagande.

Vår forskning stöttas av regionala och statliga medel samt externa finansiärer.

Forskning vid Sus

Forskningsportal

Många av våra forskare är också knutna till Lunds universitet. I Lunds universitets Forskningsportal hittar du en mer detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet. Våra forskare hittar du här:

Barnkardiologi – Lunds universitet

Thoraxkirurgi – Lunds universitet

Hjärt-MR-gruppen – Lunds universitet

Kärlväggsbiologi – Lunds universitet

Vävnadsbanken – Skånes universitetssjukhus

Utbildning

Fortbildning är en viktig del i utvecklingsarbetet och skapandet av framtidens sjukvård. Vi är engagerade i vårdutbildningar på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom alla professioner.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.