Barn- och ungdomskirurgi

Barn- och ungdomskirurgin i Lund är ett av Sveriges fyra centra för högspecialiserad barnkirurgi. Vi opererar och vårdar barn från nyföddhet till 15-årsdagen.

Vår verksamhet innefattar högspecialiserad kirurgisk vård med tonvikt på livshotande och sällsynta neonatala missbildningar i urinvägar, mage, tarmkanal samt vissa ovanliga tumörer. Vi utför även planerade allmänna kirurgiska operationer på barn från södra sjukvårdsregionen och akut allmänkirurgi på barn från Lund.

Tillstånd som vi behandlar på barn- och ungdomskirurgin

Våra mottagningar och avdelningar

På Barn- och ungdomskirurgiavdelning 65 i Lund vårdar vi svårt sjuka spädbarn som behöver konstant övervakning, före och efter operation, i en gemensam sal. På avdelningen vårdas även andra barn före och efter operation, samt vid behov av observation vid akut sjukdom. På avdelningen finns förutom kirurgin även en del specificerade vårdplatser för andra delar av barnsjukvården.

På barnkirurgimottagningen har specialutbildade sjuksköterskor egna mottagningar för gastrostomiskötsel, uro- och stomiterapi samt vissa barnmedicinska fall. Där förbereds också barn inför röntgenundersökningar där det kan behövas katetersättning eller nål inför narkos. Förutom mottagnings- och telefontider finns möjlighet till rådgivning av sjuksköterska eller undersköterska.

Vi har inom barnsjukvården tillgång till barnoperationsavdelning och barnintensivvård och vi opererar regelbundet med robotassisterad teknik. Många mindre kirurgiska ingrepp görs som dagkirurgi. Då behöver inte patienten stanna kvar på sjukhuset utan kan gå hem samma dag.

Kvalitetsregister

Alla barn som opereras inom barnkirurgin på Sus följs upp via kvalitetsregister lokalt, nationellt och/eller internationellt. Detta är för att vi ska kunna förbättra vården både på kort och lång sikt.

Vårt samarbete med andra mottagningar och avdelningar på Sus

För tidigt födda barn med operationskrävande missbildningar vårdas på neonatalavdelningarna och sköts gemensamt av neonatologer och oss barnkirurger.

Information om Sus specialisering inom neonatalvård.

Vi bistår även obstetriker med prenatal rådgivning, deltar i tvärprofessionella tumör-, gastro- och urokonferenser och utbildar ST-läkare, läkarkandidater och sjuksköterskor via föreläsningar och praktisk handledning.

I samma verksamhetsområde som barnkirurgi ingår Barnhjärtcentrum, som är en av landets två verksamheter som bedriver högspecialiserad vård för barn med medfödda hjärtfel. Denna patientgrupp behöver ofta barnkirurgisk konsultation och ibland barnkirurgiska ingrepp. Därför finns en verksamhet med dagliga thoraxingrepp på samma operationsavdelning som barnkirurgin och även en barnintensivavdelning där dessa barn vårdas.

Forskning

Inom vår verksamhet bedrivs betydande forskning inom alla specialiteter och vi har en lång tradition av forskning och utveckling. Våra forskningsprojekt görs både inom verksamheten i Lund samt i nationella- och internationella grupper tillsammans med barnkirurgiska kliniker i Sverige, Norden och Europa.

Forskningen på Sus

Utbildning

Inom Sus barn- och ungdomskirurgi utbildas specialistläkare till barnkirurger och vår utbildning är ackrediterad av UEMS, den europeiska föreningen för medicinska specialister.

Specialistutbildning till barn- och ungdomskirurg

Alla nyanställda får en introduktionsutbildning över verksamhetsområdet. Introduktionen innehåller allmän information och presentation av vårt arbete inom:

  • patientsäkerhet
  • balanserat styrkort
  • hot och våld
  • rättigheter och skyldigheter som medarbetare
  • barns rätt och
  • barn som far illa.

Nya medarbetare inom barnsjukvården går även vår Academy som är en utbildningsserie på fem heldagar vars syfte är att bidra med mer kunskap inom barnkirurgi, barnkardiologi, neonatologi, barnintensivvård och bemötande av barn och familjer.

Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och inom alla nivåer.

Student på Sus

Jobba hos oss

Är du sugen att prova en arbetsplats där varje medarbetare känner att de är en viktig del av vårt kugghjul? Att arbeta inom barnsjukvården är stimulerande, roligt och utvecklande. Du behöver inte vara vidareutbildad för att söka hos oss. Vi kan erbjuda individuellt anpassad introduktion och stöd ifrån engagerade medarbetare och professionella chefer som ser till varje individ.

Välkommen med din ansökan!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter