Ny studie om tillfrisknande och behov av rehabilitering hos covid-19-patienter

Hur ser tillfrisknandet ut för patienter som fått intensivvård för covid-19? Det ska en ny studie ta reda på genom att samla in blodprov från covid-19-patienter på Skånes intensivvårdsavdelningar, samt följa patienterna efter att de skrivits ut. Studien genomförs på flera sjukhus i Region Skåne, och leds av Skånes universitetssjukhus.

Blodproven som tas på intensivvårdspatienter med covid-19 samlas i en biobank. Tre månader efter att patienten skrivits ut tas ett nytt blodprov, och ytterligare ett efter ett år.

– Syftet med blodprovstagningen är att kunna analysera så kallade biomarkörer för att studera hur om det finns ett samband mellan biomarkörerna och hur svår sjukdom patienten haft, samt patientens behov av stöd och rehabilitering i efter tillfrisknande. Det är ett enkelt sätt att följa upp hur patienterna mår, säger Hans Friberg, överläkare på Skånes universitetssjukhus och den som leder studien,som kallas Swecrit covid-19 och genomförs på Skånes universitetssjukhus, Centralsjukhuset i Kristianstad och Helsingborgs lasarett.

Telefonsamtal efter utskrivning

I studien ingår också en uppföljningsdel. Gisela Lilja, arbetsterapeut på Skånes universitetssjukhus, kommer tillsammans med kollegor genomföra en timmes telefonintervju med varje patient – som också får fylla i flera frågeformulär om sitt psykiska och fysiska mående, och dessutom göra ett enklare kognitivt test över telefon. Även denna uppföljning görs efter tre månader samt efter ett år.

– Vi vet i dagsläget inte så mycket om vilken typ av rehabilitering som covid-19-patienter behöver. Däremot vet vi att personer som fått intensivvård under en längre tid riskerar att få svårigheter även långsiktigt. Det kan vara fysiska, kognitiva och emotionella svårigheter som påverkar vardagen i olika utsträckning, säger Gisela Lilja.

– Ett syfte med studien är att se om dessa svårigheter även gäller för covid-19-patienter. Det är viktigt för att kunna hitta rätt insatser för att rehabilitera varje patient utifrån dess förutsättningar och behov.

Även immunitet ska undersökas

Tanken med att samla in blodprov är också att undersöka om patienterna utvecklat immunitet på längre sikt efter sin covid-19-sjukdom.

– Det finns många oklarheter kring immunitetsfrågan, och vi vill studera det på ett metodiskt sätt, säger Hans Friberg.