Reproduktionsmedicinskt centrum

Här på Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC) är vi experter inom området reproduktion. Vi täcker alla aspekter av reproduktionsmedicinsk hälsa.

Hos oss genomgår du utredningar av barnlöshet och av upprepade missfall samt utredningar inför assisterad befruktning. Vi utreder och behandlar också tillstånd med hormonella rubbningar hos man och kvinna samt hormonell behandling vid könskorrigering. 

Vi har specialister inom områden som gynekologi, andrologi, endokrinologi och gynekologisk endokrinologi. Genom att samla flera olika specialiteter på samma ställe får vi bästa möjliga kunskap, både inom patientbehandling och inom forskning.

Vi jobbar hela tiden med att utveckla oss inom områden som handlar om reproduktiv hälsa. Vi har en tät koppling mellan den kliniska verksamheten, forskningen och utvecklingen för att säkerställa en ledande position både nationellt och internationellt.

Vårt erbjudande av tjänster ska inte enbart tillgodose regionens behov, utan även kunna attrahera patienter från andra delar av landet, från den danska delen av Öresundsregionen och övriga utlandet.

Vi är en del av det EU-finansierade projektet ReproUnion. Projektets mål är att ge medborgarna på den danska och svenska sidan av Öresund den bästa servicen inom reproduktionsområdet – idag och i framtiden.

Om ReproUnion

Reproduktionsmedicinskt centrum ingår i verksamhetsområde hud, reproduktionsmedicin och ögonsjukvård. Verksamhetschef är Lena Rung.

På mottagningen arbetar läkare, sekreterare, sjuksköterskor, barnmorskor, donationskoordinator, embryologer, biomedicinska analytiker, kanslister samt psykolog. Totalt har vi cirka 40 anställda.

Forskning

Vi bedriver en omfattande forskning både inom redan etablerade områden inom reproduktiv hälsa och inom nya områden.

Ett av våra forskningsområden rör sjukdomar i reproduktionssystemet. Under olika faser av livet hör sjukdomar i reproduktionssystemet till de vanligaste. Några exempel är medfödda missbildningar, testikelcancer, infertilitet och bröstcancer.

Vi undersöker om det finns gemensamma orsaker bakom som beror på ett samspel mellan genetiska anlag och miljö- och livsstilsfaktorer. Vår förhoppning är att kunna bidra till en bättre förståelse av orsakerna till sjukdomarna och utveckling av nya terapiformer samt vad man kan göra för att förhindra eller bromsa dem.

Ett annat viktigt forskningsområde är studier av brott på spermiekromatin i relation till chansen för graviditet. Vi har visat att andelen spermier med kromosombrott spelar en viktig roll för chansen till befruktning såväl på naturligt sätt som med insemination.

Alla studier genomförs vid RMC och Clinical Research Centre (CRC) samt i samarbete med andra forskargrupper både inom och utanför Lunds Universitet.

Här kan du läsa mer om våra forskargrupper:

Om forskning vid Skånes universitetssjukhus

Forskningsportal 

Många av våra forskare är också knutna till Lunds universitet. I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för reproduktionsmedicin.

Reproduktionsmedicin — Lunds universitet

Utbildning

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom många olika professioner. Hos oss får du arbeta på en mindre enhet med familjär känsla och en stor törst på kunskap och nya lösningar.

Reproduktionsmedicin är ett starkt utvecklande ämnesområde med stor potential till nya behandlingsmetoder och ständigt förbättrade resultat. Du kommer möta patienter i både stor glädje och förtvivlan där du kan göra skillnad.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Vår kvalitetspolicy

 • Reproduktionsmedicinskt centrum ska täcka alla aspekter av reproduktionsmedicinsk hälsa. 
 • Forskning, undervisning och utveckling på en hög nivå ska vara en viktig del i verksamheten och säkerställa en frontlinjeposition för Reproduktionsmedicinskt centrum, både nationellt och internationellt.
 • Reproduktionsmedicinskt centrum ska vara tongivande vad gäller tillgänglighet och kvalitet.
 • Reproduktionsmedicinskt centrum ska vara ett kunskapsföretag som implementerar de nyaste rönen inom diagnostik och behandling och som har fokus på ständiga förbättringar.
 • Reproduktionsmedicinskt centrum ska eftersträva att uppfylla alla kvalitetskrav enligt ISO-9001 standarden.

ISO certifiering logga

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.