Musikterapi för de allra minsta på Sus

Musikterapi för de allra minsta på Sus

Sedan september 2020 har föräldrar med barn inlagda på neonatalavdelningarna på Skånes universitetssjukhus erbjudits musikterapi. Detta för att minska spädbarnets stresspåslag och samtidigt skapa en naturlig närhet mellan föräldrar och barn.

Sjukhusmiljön på neonatal består av en massa ljud från larm, pipande maskiner och spring. Kirsti Øibakken Pedersen är musikterapeut på Skånes universitetssjukhus. Hennes uppgift är att med sin monochord, en harpa med bara två toner, skapa ett lugn för både föräldrar och barn. Ofta fyller hon även i med nynnande.

– Musiken kommer igång och då märker man att barnets hjärtfrekvens går ner och stabiliseras. Ofta ser vi även en ökad saturation hos barnen, alltså en ökad förmåga att syresätta blodet vilket är jätteviktigt, säger Kirsti Øibakken Pedersen.

Positiva resultat

Tidigare kliniska studier från bland annat Örebro universitet visar att musikterapeutisk spädbarnsriktad sång och musik minskar stresspåslaget på barn och föräldrar. 

– Det finns en ambition och vilja att genomföra en studie om effekterna av musikterapin. Men än är inget påbörjat, säger Ann Elmqvist Fridh, enhetschef på lekterapi på Skånes universitetssjukhus och tillägger:

– Vi har sett positiva resultat. Tidigare har det varit svårt att erbjuda något terapeutiskt till de allra minsta men nu kan vi det. Och vi ser att det har en lugnande effekt.

Uppskattat av personalen

Det är något som även personalen på neonatalavdelningarna på Skånes universitetssjukhus lagt märke till och uppskattat. 

– Det är helt magiskt att få uppleva detta. Man märker vilken mysig känsla detta skapar för föräldrarna i all den stress som de upplever runtomkring. Jag ryser själv när jag ser det, säger Marijana Petrovic Andersson, barnsköterska på neonatalavdelningen i Malmö. 

Har betytt mycket

I snart tre månader har Marie Penills son varit inlagd på neonatalavdelningen i Lund. En stressig miljö att vistas i för alla inblandade. Musikterapeuten Kirsti Øibakken Pedersen har besökt familjen en gång i veckan för en stunds musikterapi.  Föräldrarna bjuds in att delta genom att småprata, nynna och sjunga med för sina barn.

– Det har betytt mycket för oss. För mig var det viktigt att få en stund varje vecka som inte bara handlade om provtagning eller att spendera tid i sjukhusmiljön. Musikterapin har verkligen varit det. Sedan ser man på min sons ansiktsuttryck att han verkligen slappnar av, säger Marie 

Framtiden

Förhoppningen är att kunna utöka och utveckla musikterapin på neonatalavdelningen.

–  Det hade varit väldigt tråkigt om vi inte kunde driva det här vidare, säger Ann Elmqvist Fridh