Rådgivning, stöd och samarbeten

För dig som vill forska finns det stöd och bidrag att få både i form av finansiering och rådgivning.

Vårdakademin inom Sus är ett tvärprofessionellt nätverk. Vårdakademins mål är att stödja medarbetarnas akademiska fördjupning och kompetensutveckling inom tre vårdvetenskapliga ämnen: arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Vårdakademin delar varje år ut medel till medarbetare på Sus. För dig som vill utvecklas finns det stöd och bidrag att få både i form av finansiering och rådgivning. Du som arbetar på Sus kan hitta mer information om Vårdakademin via Sus intranät.

Fler möjligheter till stöd och rådgivning

Det finns även enheter och forskningsstöd som är gemensamma för Region Skåne och södra Sverige. Dit hör t.ex. Kliniska studier Sverige Forum Söder, och ERC Registercentrum Syd.

Mer information om stöd och rådgivning kring forskning.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?