Rådgivning, stöd och samarbeten

För dig som vill forska finns det stöd och bidrag att få både i form av finansiering och rådgivning.

Vårdakademin inom Sus är ett tvärprofessionellt nätverk. Vårdakademins mål är att stödja medarbetarnas akademiska fördjupning och kompetensutveckling inom tre vårdvetenskapliga ämnen: arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Vårdakademin delar varje år ut medel till medarbetare på Sus. För dig som vill utvecklas finns det stöd och bidrag att få både i form av finansiering och rådgivning. Du som arbetar på Sus kan hitta mer information om Vårdakademin via Sus intranät.

Fler möjligheter till stöd och rådgivning

Det finns även enheter och forskningsstöd som är gemensamma för Region Skåne och södra Sverige. Dit hör till exempel Kliniska studier Sverige Forum Söder, och ERC Registercentrum Syd.

Rådgivning och stöd för forskare och näringsliv

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.