Rådgivning, stöd och samarbeten

För dig som vill forska finns det stöd och bidrag att få både i form av finansiering och rådgivning.

Vårdakademin inom SUS är ett tvärprofessionellt nätverk. Vårdakademins mål är att stödja medarbetarnas akademiska fördjupning och kompetensutveckling inom tre vårdvetenskapliga ämnen: arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Vårdakademin delar varje år ut medel till medarbetare på SUS. För dig som vill utvecklas finns det stöd och bidrag att få både i form av finansiering och rådgivning.

Fler möjligheter till stöd och rådgivning
Det finns även enheter och forskningsstöd som är gemensamma för Region Skåne och södra Sverige. Dit hör t.ex. Kliniska studier Sverige Forum Söder, och ERC Registercentrum Syd.
Mer information om stöd och rådgivning kring forskning.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.