Forskning

På Skånes universitetssjukhus bedriver vi utbildning och forskning som håller hög internationell klass. Det gör att vi kan ge patienter bättre vård genom nya metoder för förebyggande åtgärder, diagnostik, behandling och rehabilitering. Forskningen utvecklas i nära samarbete med patienter och anhöriga, med hög säkerhet och enligt forskningsetiska lagar och riktlinjer. Vi följer upp och utvärderar nya metoder systematiskt. Skånes universitetssjukhus och Region Skåne bedriver och är involverade i åtskilliga internationella forskningsprojekt. Det är en naturlig och viktig del av den kliniska, medicinska forskningen. En av de större finansiärerna i Europa är EU där vi är delaktiga i ett trettiotal projekt.