Forskning

På Skånes universitetssjukhus (Sus) bedriver vi utbildning och forskning som håller hög internationell klass. Det gör att vi kan ge patienter bättre vård genom nya metoder för förebyggande åtgärder, diagnostik, behandling och rehabilitering. Forskningen utvecklas i nära samarbete med patienter och anhöriga, med hög säkerhet och enligt forskningsetiska lagar och riktlinjer. Vi följer upp och utvärderar nya metoder systematiskt. Skånes universitetssjukhus och Region Skåne bedriver och är involverade i åtskilliga internationella forskningsprojekt. Det är en naturlig och viktig del av den kliniska, medicinska forskningen. En av de större finansiärerna i Europa är EU där vi är delaktiga i ett trettiotal projekt.

Forskningen på Sus

Om forskningsområden, befolkningsstudier och forskningsmiljöer.

Vill du delta i en studie?

Vill du delta som försöksperson i en klinisk studie? Anmäl dig på Södra sjukvårdsregionens webbplats.

Möt våra experter – forskare svarar på frågor

Forskningen på Sus spänner över ett brett fält av ämnen. Möt några av våra forskare som svarar på frågor utifrån sina forskningsområden.

Nyheter om forskning på Sus

Forskningsnyheter, populärvetenskapliga artiklar och poddar om forskning inom medicin och hälsa.

Rådgivning och stöd

Forskningsmedel, mötesplatser och nätverk med mera.

Stöd forskningen vid Sus

Vi tar tacksamt emot stöd genom gåvor, donationer, testamenten och minnesgåvor.