Föreläsningar för dig som planerar att föda på Sus

Du som är gravid och din partner har möjlighet att ta del av en föreläsning i hur det är att föda barn på Skånes universitetssjukhus. När som helst kan du ta del av de filmade föreläsningarna direkt på vår webbplats.

Vanligtvis erbjuds även föreläsningar på plats i Lund och Malmö. Dessa är tills vidare inställda på grund av situationen med covid-19

Under föreläsningarna får du en inblick i hur det är att föda barn på Sus i Lund och Malmö. Barnmorskor från förlossningsavdelningarna berättar om hur det går till när det är dags att föda barn, hur ni som blivande föräldrar kan förbereda er och hur de jobbar för att ni ska få en fin förlossningsupplevelse hos oss.

These lectures will give you an insight to what it is like giving birth at Skåne University Hospital in Lund and Malmö. Midwives from our delivery wards give you valuable information about your time here, how you can prepare yourself and how they are working to create a positive and memorable childbirth experience.

Filmade föreläsningar / Filmed lectures

Idag har du nedan tillgång till filmade föreläsningar från förlossningen i både Malmö och Lund.

Here you can watch a filmed lecture from the maternity ward in Malmö and Lund.

Välkommen till förlossningen i Malmö

Den filmade föreläsningen är uppdelad i 8 avsnitt som du lätt kan välja och spela i videospelaren.

The filmed lecture is divided into 8 episodes that you are able to select at the right of the video:

  1. Välkommen till förlossning i Malmö/Welcome to maternity ward in Malmö - 4:26 min
  2. Förberedelser inför förlossning / Preparations for childbirth - 3:06 min
  3. Tecken på förlossningsstart / Signs of labour starting - 7:30 min
  4. Förlossningen / Childbirth - 11:06 min
  5. Efterbördsskedet / The placental stage - 2:05 min
  6. Starta, stötta och hjälp med att avsluta förlossning / Start, support and help to finish childbirth - 6:30 min
  7. Eftervård / Postnatal care - 1:46 min
  8. Amning / Breastfeeding - 10:15 min

Filmen är textad på svenska, engelska, arabiska och somaliska. Välj språk längst nere till höger i videospelaren.

The text of the video is available in Swedish, English, Arabic and Somali. Select subtitles at the bottom right of the video.

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?