Thoraxkirurgi

Vi utför kirurgiska ingrepp i hjärtat, lungorna och bröstkorgen. Vi är störst i Sverige på området och arbetar dygnet runt med patienter från stora delar av landet.

Den thoraxkirurgiska verksamheten finns i Lund och består av vårdavdelning med tillhörande mottagningsverksamhet, operationsavdelning och thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning. Vi opererar årligen runt 1 200 hjärtpatienter och 600 lungpatienter. Våra vanligaste ingrepp är kranskärls-, hjärtklaffs- och aortaaneurysmoperation. Specialiserad kirurgi finns inom områden som arytmikirurgi, kirurgi mot hypertrof obstruktiv kardiomyopati (HOCM) och mekaniskt vänsterkammarstöd (LVAD) i väntan på transplantation. Många av våra operationer kan utföras med minimalinvasiv titthålskirurgi, framför allt inom lungcancerkirurgi och reparation av hjärtats segelklaffar. Detta innebär att vi till exempel använder små snitt istället för att öppna upp ett större operationsområde.

Vi är ett av två sjukhus som sedan år 2008 har uppdrag av Socialstyrelsen att utföra hjärt- och lungtransplantation inom ramen för nationell högspecialiserad vård, NHV. Det innebär att vi tar hand om patienter från Stockholmsområdet, östra och södra Sverige. Ett annat NHV-uppdrag är att operera vuxna med medfödda hjärtfel (Guch) som är i behov av kirurgi.

Hjärt- och lungtransplantation

Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel (GUCH)

Vi har även regionala uppdrag att bedriva avancerad intensivvård, bland annat för patienter som behöver VV-ECMO vid uttalad andningssvikt. VV-ECMO (Veno-Venös Extracorporeal Membrane Oxygenation) är en modifierad hjärt-lungmaskin som hjälper till att syresätta patientens blod utanför kroppen med hjälp av ett membran. Vår intensivvårdsavdelning är ett certifierat ECMO Center of Excellence Silver vilket innebär att den vård som bedrivs håller erkänt hög kvalitet.

Vi är del av verksamhetsområde Thorax och kärl, som har cirka 450 anställda. Verksamhetschef är Rikard Linnér.

Utbildning

Fortbildning är en viktig del i utvecklingsarbetet och skapandet av framtidens sjukvård. Vi är engagerade i vårdutbildningar på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå. Våra studenter får praktisera i en högteknologisk och utmanande vårdmiljö med stora möjligheter att utvecklas i sin kommande yrkesroll.  Vi arbetar för att involvera studenter i det dagliga arbetet på våra enheter samt att ge en varierad utbildning med praktiska moment och undervisning i olika former.

Vi erbjuder även läkarkolleger från andra länder utbildningsmöjligheter hos oss.

Din utveckling på Sus

Student på Sus

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom alla professioner.

Thorax i Lund bedriver högspecialiserad vård med en helhetssyn på patienten vilket gör arbetet utvecklande, utmanande och lärorikt för alla. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat perspektiv och har välfungerande strukturer för att ge excellent omvårdnad. Genom att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns inom alla professioner skapar vi hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Vi erbjuder en anpassad introduktion, kontinuerlig kompetensutveckling och gott teamarbete i en dynamisk miljö.

Välkommen med din ansökan!

Om du söker läkarvikariat som underläkare inom thoraxkirurgi vill vi att du kontaktar Mårten Larsson, marten.larsson@skane.se

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Forskning

Vi bedriver omfattande forskning tillsammans med samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Ett viktigt mål med vår forskning är att utveckla nya och bättre metoder inom thoraxkirurgi och anestesi. Många av våra projekt binder ihop frågeställningar i den dagliga vården med kliniska studier och experimentell forskning.

Den thoraxkirurgiska forskningen har en lång tradition av att hålla både nationell och internationell toppklass. Särskilt transplantationsforskningen har utökats kraftigt de senaste åren och nått stora framsteg. Vi satsar också allt mer på att utveckla omvårdnaden för att se till våra patienters samtliga behov.

Forskning vid Skånes universitetssjukhus

Forskningsportal

I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för thoraxkirurgi.

Thoraxkirurgi – Lunds universitet

Avdelningen för thoraxkirurgi, Lunds universitet

Avdelningen för anestesiologi och intensivvård, Lunds universitet

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.