Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdena i Lund och Malmö är helt rökfria. Det finns inga rökkurer, rökplatser och askkoppar.

Alla som kommer till Sus (Skånes universitetssjukhus) har rätt till en rökfri omgivning. Ingen ska behöva utsättas för påtvingad rökning eller röklukt där Sus bedriver verksamhet. Det gäller såväl vanlig tobak som e-cigaretter, men det går bra att använda snus i sjukhusområdet.  

Vill man röka får man gå utanför området.  

Hur vet jag var sjukhusområdet börjar? 

I Lund och Malmö sitter så kallade fimpstationer uppsatta vid ingångarna till sjukhusområdena. En fimpstation är en plats med en skylt som tydligt informerar att rökförbud råder samt med en askkopp där rökare kan fimpa. När du passerat skylten är du inne i sjukhusområdet och får inte längre röka eller använda e-cigaretter.  

Varför är hela Sus rökfritt område? 

Det är ett politiskt beslut som fattats av Sus sjukvårdsnämnd. Anledningen är att patienter, medarbetare och besökare inte ska behöva utsättas för påtvingad rök och röklukt i sjukhusområdet.  

En rökfri omgivning ger en säkrare vårdmiljö. Det är också ett stöd till patienter som strävar efter att bli rökfria i samband med en operation eller någon annan form av behandling. 

Få hjälp och stöd att sluta röka

Vill du ha hjälp att sluta röka ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller till Hälsoenheten på Sus. 

Hitta rätt vårdcentral

Hälsoenheten

Du kan också få stöd på telefon på Sluta-Röka-Linjen: 

020-84 00 00

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter