Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdena i Lund och Malmö är helt rökfria. Om du vill röka behöver du gå utanför området.

Alla som kommer till Sus (Skånes universitetssjukhus) har rätt till en rökfri omgivning. Ingen ska behöva utsättas för påtvingad rökning eller röklukt där Sus bedriver verksamhet. Det gäller såväl vanlig tobak som e-cigaretter, men det går bra att använda snus på sjukhusområdet.  

Hur vet jag var sjukhusområdet börjar? 

I Lund och Malmö sitter så kallade fimpstationer uppsatta vid ingångarna till sjukhusområdena. En fimpstation är en plats med en skylt som tydligt informerar att rökförbud råder samt en askkopp där rökare kan fimpa. När du passerat skylten är du inne på sjukhusområdet och får inte längre röka eller använda e-cigaretter.  

Varför är hela Sus rökfritt område? 

Beslutet om rökfria sjukhusområden gäller hela Region Skåne. Anledningen är att patienter, medarbetare och besökare inte ska behöva utsättas för påtvingad rök och röklukt.

En rökfri omgivning ger en säkrare vårdmiljö. Det är också ett stöd till patienter som strävar efter att bli rökfria i samband med en operation eller någon annan form av behandling. 

Få hjälp och stöd att sluta röka

Vill du ha hjälp att sluta röka ska du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Hitta rätt vårdcentral

Du kan också få stöd på telefon på Sluta-Röka-Linjen: 

020-84 00 00

För mer information:

Hjälp att sluta röka - 1177

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.