Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdena i Lund och Malmö är helt rökfria sedan den 1 januari 2017. Rökkurer, rökplatser och askkoppar har plockats bort.

Alla som kommer till Sus har rätt till en rökfri omgivning. Ingen ska behöva utsättas för påtvingad rökning eller röklukt där Sus bedriver verksamhet. Vill man röka får man gå utanför området.

Varför är hela Sus rökfritt område?

Det är ett politiskt beslut som fattats av Sus sjukvårdsnämnd. Anledningen är att patienter, medarbetare och besökare inte ska behöva utsättas för påtvingad rök och röklukt på Sus.

En rökfri omgivning ger en säkrare vårdmiljö och innebär ett stöd till patienter som strävar efter att bli rökfria i samband med en operation eller någon annan form av behandling.

Få hjälp och stöd att sluta röka

Vill du ha hjälp att sluta röka ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller till Hälsoenheten på Sus. Du kan också få stöd på telefon på Sluta-Röka-Linjen, 020-84 00 00

Hitta rätt vårdcentral

Hälsoenheten

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter