Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdena i Lund och Malmö är helt rökfria. Det finns inga rökkurer, rökplatser och askkoppar.

Alla som kommer till Sus (Skånes universitetssjukhus) har rätt till en rökfri omgivning. Ingen ska behöva utsättas för påtvingad rökning eller röklukt där Sus bedriver verksamhet. Det gäller såväl vanlig tobak som e-cigaretter, men det går bra att använda snus i sjukhusområdet.  

Vill man röka får man gå utanför området.  

Hur vet jag var sjukhusområdet börjar? 

I Lund och Malmö sitter så kallade fimpstationer uppsatta vid ingångarna till sjukhusområdena. En fimpstation är en plats med en skylt som tydligt informerar att rökförbud råder samt med en askkopp där rökare kan fimpa. När du passerat skylten är du inne i sjukhusområdet och får inte längre röka eller använda e-cigaretter.  

Varför är hela Sus rökfritt område? 

Det är ett politiskt beslut som fattats av Sus sjukvårdsnämnd. Anledningen är att patienter, medarbetare och besökare inte ska behöva utsättas för påtvingad rök och röklukt i sjukhusområdet.  

En rökfri omgivning ger en säkrare vårdmiljö. Det är också ett stöd till patienter som strävar efter att bli rökfria i samband med en operation eller någon annan form av behandling. 

Få hjälp och stöd att sluta röka

Vill du ha hjälp att sluta röka ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller till Hälsoenheten på Sus. 

Hitta rätt vårdcentral

Hälsoenheten

Du kan också få stöd på telefon på Sluta-Röka-Linjen: 

020-84 00 00

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter