Rökfritt sjukhusområde

Sjukhusområdena i Lund och Malmö är helt rökfria. Rökkurer, rökplatser och askkoppar har plockats bort.

Alla som kommer till Sus har rätt till en rökfri omgivning. Ingen ska behöva utsättas för påtvingad rökning eller röklukt där Sus bedriver verksamhet. Vill man röka får man gå utanför området.

Varför är hela Sus rökfritt område?

Det är ett politiskt beslut som fattats av Sus sjukvårdsnämnd. Anledningen är att patienter, medarbetare och besökare inte ska behöva utsättas för påtvingad rök och röklukt på Sus.

En rökfri omgivning ger en säkrare vårdmiljö och innebär ett stöd till patienter som strävar efter att bli rökfria i samband med en operation eller någon annan form av behandling.

Få hjälp och stöd att sluta röka

Vill du ha hjälp att sluta röka ska du i första hand vända dig till din vårdcentral eller till Hälsoenheten på Sus. 

Hitta rätt vårdcentral

Hälsoenheten

Du kan också få stöd på telefon på Sluta-Röka-Linjen:

020-84 00 00

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?