Därför kan barn behöva lära sig leva med långvarig smärta

Foto: Colourbox
Runt 25 procent av alla barn lider av långvarig smärta. För några blir livet extra jobbigt med en nedåtgående spiral av nedstämdhet, isolering och samsjuklighet. Nu pågår en studie vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus för att bland annat kartlägga vilken av dessa barn som riskerar att drabbas och hur man kan hjälpa dessa barn.

Den här texten publicerades ursprungligen som en nyhet av Lunds universitet.

Idag lider runt 25 procent av alla barn i västvärlden av långvarig smärta. Det betyder att de har ont minst en gång i veckan under en tremånadersperiod. För flickor och pojkar över 12 år, är det vanligast med huvudvärk och magsmärtor och för barn under sex år är buksmärta och ont i extremiteterna det vanligaste. De flesta av dessa barn har ett gott självomhändertagande och behöver kanske inte uppsöka sjukvården. Men runt sju procent har en hög smärtintensitet som påverkar deras fysiska och psykiska mående och daglig funktion.

Söker de gemensamma faktorerna

Ulla Caverius är smärtläkare på smärtrehabiliteringens barnmottagning, Skånes universitetssjukhus och doktorand i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet. I ett forskningsprojekt undersöker hon vilka de gemensamma faktorerna är hos de barn som söker till smärtmottagningen:

– Barnen som kommer till oss har blivit grundligt utredda och man hittar ingen bakomliggande orsak som förklarar smärtan, utan det handlar oftast om en översignalisering från smärtsystemet. Samtidigt är hjärnan extra vaksam på smärta, som upplevs som hotfull. Det är inte farligt, men hjärnan agerar som vid en akut smärtsituation, vilket självklart är obehagligt, säger Ulla Caverius.