Läkare på Skånes universitetssjukhus en av världens mest citerade forskare

Överläkare Oskar Hansson är en av världens mest citerade forskare år 2020. Foto: Kennet Ruona/Lunds universitet
Oskar Hansson, överläkare inom minnessjukdomar på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, är en av världens mest citerade forskare – enligt analysföretaget Clarivate Analytics, som varje år listar världens mest inflytelserika forskare.

Oskar Hansson är med på listan ”Highly Cited Researchers 2020”, en lista som baseras på de 1 procent mest citerade vetenskapliga artiklarna världen över från åren 2009 till 2019, jämfört med artiklar från samma forskningsområde och period. Listan identifierar forskare som troligen har haft betydande inflytande inom sina respektive forskningsområden under det senaste decenniet. På årets lista finns 6,389 forskare. 

Hela listan över de mest citerade forskarna

När det gäller Oskar Hansson är det den forskning han bedrivit det senaste decenniet kring demenssjukdomar som lett till placeringen på listan. 

 Det är väldigt roligt. Listan kan ses som ett kvitto på att Skånes universitetssjukhus forskning kring demenssjukdomar är stark och viktig i omvärlden, säger Oskar Hansson, som placerar sig på listan för andra året i rad. 

– Framför allt hoppas jag att placeringen gör att patienter och vårdgivare i Skåne känner förtroende för den forskning och vård vi bedriver på sjukhuset. Placeringen har också betydelse for den fortsatta forskningen, eftersom den kan öka chanserna när man söker forskningsmedel. 

Hjälp behövs redan innan minnet sviktar (vetenskaphalsa.se)