Ny behandling kan ge tillgång till fler donerade lungor och färre komplikationer efter transplantation

Från vänster: Sandra Lindstedt, överläkare inom thoraxkirurgi, Snejana Hyllén, överläkare inom thoraxanestesi, och Leif Pierre, chefsperfusionist.
En stor andel av de lungor som doneras varje år kan inte användas för transplantation. Forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet har i en studie på djur nått resultat som ger hopp om att fler donerade lungor ska kunna rädda liv i framtiden. En pilotstudie har nu inletts för att se om behandlingen har samma positiva resultat hos människor.

Varje år blir cirka 190 avlidna personer organdonatorer i Sverige men på grund av skador kan bara cirka 30 procent av de donerade lungorna användas till transplantation. Dödligheten är dessutom hög, cirka hälften av patienterna har avlidit inom fem år efter transplantationen.  

– Resultaten i vår studie tyder på att vi med den här behandlingen kan använda en större andel av de donerade lungorna samt att resultaten de första två dygnen efter operation förbättras, säger Sandra Lindstedt, överläkare inom thoraxkirurgin på Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet. 

Bättre funktion och färre komplikationer

I en studie på grisar undersökte forskarna effekterna av att behandla den donerade lungan för att reducera mängden cytokiner, proteiner i kroppen som aktiverar samt förstärker inflammatoriska reaktioner. Innan transplantation försämrades först lungorna så att de utvecklade andnödssyndrom (ARDS). De fick på det sättet skador som liknar de hos donerade lungor från en människa. I tio fall behandlades sedan den donerade lungan i ett eller två steg. Antingen innan transplantation eller ytterligare en gång inom 48 timmar efter transplantation. Sex fall utgjorde kontrollgrupp och fick ingen behandling alls. 

– Genom att reducera nivåerna av cytokiner har vi sett att vi återställer lungans funktion i större utsträckning än tidigare, att lungorna fungerar bättre efter transplantation och att komplikationerna under de första 48 timmarna efter transplantation minskar, säger Sandra Lindstedt.

Kan bidra till fler transplantationer

I Sverige genomförs cirka 50-60 lungtransplantationer per år på Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Förhoppningen med den nya behandlingen är att antalet ska kunna bli fler. 

– Det här kommer inte att fungera på alla donerade lungor men om vi kan använda en del av de donerade lungorna som idag kasseras, så kommer det att få stor betydelse för patienterna som väntar på transplantation. Vi hoppas kunna skapa förutsättningar för att kunna göra mer för att rädda fler patienter, säger Sandra Lindstedt. 

För att genomföra studien byggdes en särskild enhet upp inom Verksamhetsområde thorax och kärl på Skånes universitetssjukhus med alla de kompetenser som behövdes. 

– Den här studien skulle inte vara möjlig utan stora insatser från olika kliniska specialister som thoraxkirurger, anestesiologer, perfusionister, operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor, konstaterar Sandra Lindstedt. 

Pilotstudie har inletts

Resultaten av studien, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications, ligger till grund för en klinisk pilotstudie som nu påbörjats. 

– Vi har inkluderat de första patienterna i pilotstudien på Skånes universitetssjukhus i Lund. Hela studien omfattar 20 transplantationer varav hälften kommer göras med behandlingen för att reducera cytokinnivåerna och hälften behandlas på det sätt vi gör idag. Om resultaten är positiva kommer vi att utöka till en nationell studie med 120 transplantationer, säger Sandra Lindstedt. 

En artikel om studien har publicerats i Nature Communications: Reduction of primary graft dysfunction using cytokine adsorption during organ preservation and after lung transplantation