Miljöarbete

Miljöarbetet på SUS innebär många olika saker: att hantera avfall rätt, upphandla rätt, få medarbetare att välja annat än bilen för att ta sig till jobbet, se över hur mycket läkemedel som skrivs ut…

Sjukvård är en miljöfarlig verksamhet. Vi ger människor vård, men påverkar samtidigt miljön negativt genom utsläpp och stor resursförbrukning. Vi hanterar också farliga ämnen och material och vårt avloppsvatten innehåller rester av läkemedel. Därför har vi ett lagkrav på oss att se till att vi har fungerande rutiner och arbetar för att minska vår påverkan på miljön. Och därför är miljöfrågorna en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Vi vill minska vår påverkan på miljön

Att källsortera och hantera avfall på rätt sätt är en del av miljöarbetet. SUS har bland annat smittförande avfall som klassas som farligt.

Att förebygga uppkomsten av avfall är en annan del av miljöarbetet. Där har vi möjlighet att påverka till exempel genom våra upphandlingar. Som stor inköpare kan vi påverka våra leverantörer till att ta bort onödiga förpackningar och köpa in mer miljövänligt material. Allt kaffe och te vi dricker är ekologiskt och en allt större andel av de livsmedel vi serverar. Med färre artiklar i förråden blir risken att behöva kasta för gammalt material mindre.

Miljömedvetna medarbetare

Att skapa en hållbar verksamhet handlar inte bara om avfall. Vi försöker hjälpa våra anställda att välja andra transportmedel än bilen till jobbet. Bland annat har busstidtabeller och medarbetares scheman synkroniserats på vissa av Skånetrafikens busslinjer. Vi har cykelutmaningsveckor och har från hösten 2016 rökfritt på sjukhusområdet. Våra apotekare gör läkemedelsavstämningar och -genomgångar där de ser över vilka läkemedel patienter tar. Det görs både av patientsäkerhetsskäl och för att vi ska ha rätt läkemedel på rätt plats och i rätt mängd.  

Miljömål

Region Skånes miljöprogram styr SUS miljöarbete. De fyra övergripande regionala målen är:

1. Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet.
2. Hälsosam miljö
3. Hållbar resursanvändning
4. Stark miljöprofil

Vi bryter sedan ner de övergripande målen till mål och aktiviteter för SUS. SUS använder ett miljöledningssystem för att planera, genomföra och följa upp miljöarbetet. Vi är certifierade enligt ISO 14 001:2004.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.