Trots bättre strokevård drabbas tre av tio av afasi

Foto: Colourbox
Afasi innebär att ha det svårt med språket efter en hjärnskada, oftast en stroke. Även om strokefallen minskat under de senaste decennierna i höginkomstländer– har andelen som drabbas av afasi inte blivit mindre. Det visar forskning från Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet. ”Afasi kan ha stor negativ påverkan på livskvaliteten”, säger Angelina Grönberg, logoped inom neurologi på Skånes universitetssjukhus, som den 14 oktober 2022 disputerar inom ämnet.

En person med afasi har varierande svårigheter med att tala, förstå tal, läsa och/eller skriva. En del har svårt att känna igen siffror och att räkna. Men de kognitiva förmågorna är ofta oförändrade.

–Mycket i vårt samhälle är uppbyggt kring kommunikation, så för många med afasi blir livet oerhört begränsat säger Angelina Grönberg, som har studerat över 300 patienter inom strokevården på Skånes universitetssjukhus under åren 2005-2006 och 2017-2018.

Syftet med kartläggningen var att ta reda på hur många patienter som drabbades av afasi efter så kallad ischemisk stroke, som innebär att blodproppar eller åderförkalkning orsakat strokeanfallet. Resultatet visar att tre av tio strokepatienter får afasi – en siffra som ligger på samma nivå som 2001 då en liknande studie senast genomfördes.

– Detta trots att strokevården utvecklats mycket sedan dess och dödligheten bland strokepatienter sjunkit. Men andelen som får afasi har inte minskat.