Geriatrik

Geriatrik bedriver vård, forskning och utbildning för äldres hälsa. Geriatrik handlar om äldres sjukdomar och tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet.

Forskning

Vi forskar om åldrandet. Viktiga forskningsområden är bland annat kognitiv funktion hos äldre, särskilt åderförkalkning, kost, orsaker till fall och fraktur samt befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande.

Vi arbetar i samverkan med övrig hälso- och sjukvård inom Region Skåne och Malmö stad, samt i nära samarbete med den geriatriska forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet.

Forskargruppen i geriatrik vid Lunds universitet

Gott åldrande i Skåne

Vi medverkar och ansvarar för den nationella äldrestudien Gott åldrande i Skåne, i samverkan med Lunds universitet (Institutionen för Hälsovetenskaper), Region Skåne och Socialdepartementet.

Gott åldrande i Skåne

Jobba hos oss

Jobba på Sus 

Lediga tjänster just nu 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter