Geriatrik

Vi inom geriatriken bedriver vård, forskning och utbildning för äldres hälsa. Geriatrik handlar om äldres sjukdomar och tar hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som påverkar sjuklighet.

Geriatrikverksamheten på Skånes universitetssjukhus är en del av verksamhetsområde neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik. Inom området geriatrik är vi cirka 130 medarbetare. 

Utbildning

Fortbildning är en viktig del i utvecklingsarbetet och skapandet av framtidens sjukvård. Vi är engagerade i vårdutbildningar på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

Student på Sus

Din utveckling på Sus

Forskning

Vi forskar om åldrandet. Viktiga forskningsområden är bland annat kognitiv funktion hos äldre, särskilt åderförkalkning, kost, orsaker till fall och fraktur samt befolkningsbaserade studier kring äldres hälsa, funktionsförmåga och vård- och omsorgsutnyttjande.

Vi arbetar i samverkan med övrig hälso- och sjukvård inom Region Skåne och Malmö stad, samt i nära samarbete med den geriatriska forskningen vid Institutionen för hälsovetenskaper på Lunds universitet.

Forskningsportal

I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för geriatrik.

Geriatrik — Lunds universitet

Gott åldrande i Skåne

Vi medverkar och ansvarar för den nationella äldrestudien Gott åldrande i Skåne, i samverkan med Lunds universitet, Region Skåne och Socialdepartementet.

Gott åldrande i Skåne

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom alla professioner.

Jobba på Sus 

Lediga tjänster just nu 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.