Miljonanslag till Parkinsonforskare på Skånes universitetssjukhus – hoppas på genombrott

Runt 20 000 människor i Sverige har diagnosen Parkinsons sjukdom. I dag finns ingen metod som kan avbilda de förändringar i hjärnan som tros orsaka sjukdomen. Nu får forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet närmare sju miljoner kronor från Michael J Fox Foundation för att utveckla en bildteknik som mer exakt kan upptäcka och följa utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

Oskar Hansson, överläkare på Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet, får tillsammans med det schweiziska bolaget AC Immune ett anslag på cirka 30 miljoner kronor. Av dessa går 7 miljoner kronor till Oskar Hansson och hans forskarkollegor vid Lunds universitet som kommer att studera de olika radioaktiva markörer som tillsammans med PET-kamerateknik kan visa förekomsten av det giftiga proteinet alfa-synuklein i olika delar av hjärnan. Parkinsons sjukdom tros orsakas av en ansamling av just detta protein i hjärnan.

Hoppas på stort genombrott

Studierna sker i både experimentella och kliniska undersökningar. Förhoppningen är att utveckla en avancerad bildteknik där det i hjärnan mer exakt går att upptäcka och studera utvecklingen av Parkinsons sjukdom.

– Om vi lyckas utveckla en diagnostisk metod som kan upptäcka ansamlingar av alfa-synuklein i hjärnan på ett korrekt sätt vore det ett mycket stort genombrott för hjärnforskningen, säger Oskar Hansson.

Det finns i dag omkring 20 000 personer i Sverige med diagnosen Parkinsons sjukdom. Globalt beräknas över sex miljoner människor vara drabbade och antalet ökar snabbt med en åldrande befolkning. Behovet av nya symtomlindrande behandlingar är stort.

Avgörande för bromsa sjukdomen

Oskar Hansson är forskargruppsledare för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet. Han leder de kliniska studierna som kommer att genomföras vid minnesmottagningen samt neurologimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

– Att utveckla en metod som tidigt avslöjar Parkinsons sjukdom är angeläget. Vi behöver förstå de underliggande sjukdomsprocesserna bättre vid Parkinsons sjukdom, liksom vid andra sjukdomar i hjärnan där alfa-synuklein spelar en roll. En utveckling av PET-kameratekniken kommer att vara avgörande för att kunna utveckla nya nervskyddande läkemedel som kan bromsa eller stoppa sjukdomsutvecklingen i hjärnan vid dessa sjukdomar, säger Oskar Hansson.

Läs pressmeddelanden på engelska om det stora forskningsanslaget från Michael J Fox Foundation för att förebygga Parkinsons sjukdom:

Michael J. Fox Foundation: Winners of the “Ken Griffin Alpha-synuclein Imaging Competition” to Develop Game-Changing Tool for Parkinson’s Research

AC Immune: AC Immune Wins Prestigious Award to Develop a “Game-Changing” Parkinson’s Diagnostic Tool

Fakta: Parkinsons sjukdom

  • Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. Det finns i dag ingen säker förklaring till varför somliga drabbas av sjukdomen, som är den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter alzheimer.
  • Parkinsons sjukdom är både kronisk och progressiv. Sjukdomen kan i dag varken hindras från att uppstå eller bromsas.
  • Allt fler får Parkinsons sjukdom och forskning pågår för fullt kring läkemedel och behandling.
  • Globalt sett beräknas i dag över sex miljoner människor vara drabbade, vilket är en fördubbling sedan 1990.
  • Prognoser pekar på att antalet patienter kommer att uppgå till nära 14 miljoner år 2040.