Student på Sus

Sus är ett universitetssjukhus vilket innebär att du som studerar till läkare, fysioterapeut eller sjuksköterska kan ha vårdförlagd undervisning eller praktik på Sus. Sus tar också emot studenter från yrkeshögskola och elever från vård- och omsorgsprogrammet inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Studerande är fortsatt välkomna på praktik (APL/LIA/VIL/VFU) men praktiken kan få en annorlunda utformning på grund av den rådande situationen.

Om du som är studerande vill jobba i vården i samband med hanteringen av covid-19, är du varmt välkommen att kontakta:

Resursteamet (e-post)

Mer information på Lunds universitets webbplats

Göra AT på Sus

Göra AT på Sus

Praktisk träning

Klinisk utbildningsmottagning (KUM) och Kliniska utbildningsavdelning (KUA), är två verksamheter med särskilt utbildningsuppdrag.

Klinisk utbildningsmottagning (KUM)

På akutmottagningen i Lund finns vår kliniska utbildningsmottagning, KUM. Här får du som student tillfälle till praktisk träning under din verksamhetsförlagda utbildning. Läkarstudenter tar hand om patienter i team tillsammans med handledare och personal på akutmottagningen. Du kan inte själv söka dig hit utan blir placerad här under din utbildning.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Hos internmedicin i Lund och Malmö finns vår kliniska utbildningsavdelning. Här vårdas äldre patienter med behov av medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering.

På KUA får studenter från läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet och Malmö universitet träna både teamarbete och sin yrkesroll under två veckors klinisk utbildning med handledning. Uppgiften är att tillsammans lösa de problem patienterna har under vårdtiden. Du kan inte själv söka dig hit utan blir placerad här under din utbildning.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter