Student med praktik på SUS

SUS är ett universitetssjukhus vilket innebär att du som studerar till läkare, fysioterapeut, sjuksköterska med flera yrken kan ha vårdförlagd undervisning eller praktik på SUS.

Alla anställda på SUS har även ett ansvar att handleda studenter, som ju är framtida kollegor. Är du student och vill läsa mer om de olika verksamheterna och mottagningarna?

Här kan du läsa mer om respektive verksamhet

Göra AT på SUS

Till information om att göra AT på SUS

KUM - klinisk utbildningsmottagning - och KUA - Kliniska utbildningsavdelning - är två verksamheter med särskilt utbildningsuppdrag.

Klinisk utbildningsmottagning (KUM)

På akutmottagningen i Lund finns vår kliniska utbildningsmottagning, KUM. Här får du som student tillfälle till praktisk träning under din verksamhetsförlagda utbildning. Läkarstudenter tar hand om patienter i team tillsammans med handledare och personal på akutmottagningen. Du kan inte själv söka dig hit utan blir placerad här under din utbildning.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Hos internmedicin i Lund och Malmö finns vår kliniska utbildningsavdelning. Här vårdas äldre patienter med behov av medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering.

På KUA får studenter från läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet och Malmö universitet träna både teamarbete och sin yrkesroll under två veckors klinisk utbildning med handledning. Uppgiften är att tillsammans lösa de problem patienterna har under vårdtiden. Du kan inte själv söka dig hit utan blir placerad här under din utbildning.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter