Student på Sus

Sus är ett universitetssjukhus vilket innebär att du som studerar till läkare, fysioterapeut eller sjuksköterska kan ha vårdförlagd undervisning eller praktik på Sus. Sus tar också emot studenter från yrkeshögskola och elever från vård- och omsorgsprogrammet inom ramen för arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Studerande är fortsatt välkomna på praktik (APL/LIA/VIL/VFU) men praktiken kan få en annorlunda utformning på grund av den rådande situationen.

Om du som är studerande vill jobba i vården i samband med hanteringen av covid-19, är du varmt välkommen att kontakta:

Resursteamet (e-post)

Mer information på Lunds universitets webbplats

Göra AT på Sus

Göra AT på Sus

Praktisk träning

Klinisk utbildningsmottagning (KUM) och Kliniska utbildningsavdelning (KUA), är två verksamheter med särskilt utbildningsuppdrag.

Klinisk utbildningsmottagning (KUM)

På akutmottagningen i Lund finns vår kliniska utbildningsmottagning, KUM. Här får du som student tillfälle till praktisk träning under din verksamhetsförlagda utbildning. Läkarstudenter tar hand om patienter i team tillsammans med handledare och personal på akutmottagningen. Du kan inte själv söka dig hit utan blir placerad här under din utbildning.

Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

Hos internmedicin i Lund och Malmö finns vår kliniska utbildningsavdelning. Här vårdas äldre patienter med behov av medicinsk vård, omvårdnad och rehabilitering.

På KUA får studenter från läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut- och arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet och Malmö universitet träna både teamarbete och sin yrkesroll under två veckors klinisk utbildning med handledning. Uppgiften är att tillsammans lösa de problem patienterna har under vårdtiden. Du kan inte själv söka dig hit utan blir placerad här under din utbildning.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Vill du avboka eller omboka en tid?

Kontakta din mottagning via telefon eller deras e-tjänster. 

Om tidsbokning med 1177 Vårdguidens e-tjänster


Vill du lämna en synpunkt på vården?

Läs mer på 1177.se om hur du gör att för att skicka en synpunkt eller klagomål på den vård som du har fått. 

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)


Vill du lämna en synpunkt till webbredaktionen?

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas. Tänk på att webbredaktionen inte kan hantera vårdärenden eller svara på eventuella frågor som du ställer här. 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter