Skånes universitetssjukhus får specialuppdrag för avancerad endometriosvård

Skånes universitetssjukhus har fått uppdrag att bedriva avancerad endometrioskirurgi.
Endometrios är en smärtsam sjukdom som drabbar ungefär var tionde kvinna. Skånes universitetssjukhus är ett av fyra sjukhus som nu fått uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård vid avancerad endometriosvård.

Nationell högspecialiserad vård innebär bland annat att den enhet som får ett sådant uppdrag bland annat förväntas ha hög spetskompetens inom det medicinska området. Skånes universitetssjukhus uppdrag för avancerad endometrioskirurgi börjar gälla i januari 2021.

– Uppdraget innebär att vi att vi kommer att ta hand om fler patienter och öka antalet operationer. Vi kommer bland annat att behöva fler mottagningar och större personalstyrka, säger Pia Teleman, verksamhetschef inom kvinnosjukvård på Skånes universitetssjukhus.

Större samsyn

Det kommer också att bli ett tätare samarbete med de andra enheterna som fått samma uppdrag: Sahlgrenska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Akademiska sjukhuset.

– Vi ska ha nationella konferenser där vi pratar om alla patienter som är aktuella för avancerad endometrioskirurgi. Det leder förhoppningsvis fram till en större samsyn kring vilka som faktiskt har nytta av kirurgi, och vilka som inte har det, säger Pia Teleman.

Kvinnor som tror att de har endometrios ska man i första hand vända sig till de endometrioscentrum och kliniker som finns på ens hemort.

– Om det skulle bli aktuellt med operation kommer de fyra enheterna att fatta ett gemensamt beslut om var patienten i så fall ska opereras, säger Pia Teleman.

Fakta: Endometrios

Endometrios är en smärtsam sjukdom som innebär att vävnad som liknar livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Ungefär var tionde kvinna med mens har sjukdomen. Det vanligaste är att man behöver behandling för att smärtan ska lindras eller försvinna.

Källa: 1177.se

Fakta: Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård är offentligt finansierad vård som bedrivs vid högst fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens och tillgänglighet.

Det handlar om vård av ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med hög spetskompetens och ibland avancerad utrustning. 

Det är Socialstyrelsen, genom Nämnden för nationell högspecialiserad vård, som beslutar om uppdragen.