Nu startar BB hemma i Lund

Barnmorskorna Kajsa Roth Nyström, Klara Askman, Linda Mörner, Linda Lorentz, Elin Sloth kommer alla att jobba på BB hemma i Lund.
Goda erfarenheter från Skånes universitetssjukhus i Malmö gör att BB hemma nu införs även i Lund. BB hemma är ett alternativ som erbjuder all eftervård i hemmet för familjer där det nyfödda barnet och den som fött mår bra, och där förlossningen inte inneburit några svåra komplikationer.

Enkätundersökningar från familjer som haft BB hemma i Malmö visar mycket goda resultat. 99 procent skulle välja det igen – och lika många skulle rekommendera det till en vän.

Några av fördelarna som lyfts fram, och som svensk forskning bekräftar, är att det blir en tryggare miljö, ett mer individuellt omhändertagande och en större möjlighet att ge rätt information vid rätt tidpunkt, när den som fött och eventuell medförälder är redo att ta emot den.

– Allt detta kan i sin tur leda till att amningen fungerar bättre och att övergången från kvinnosjukvården till BVC för många blir tryggare, säger Elin Sloth, barnmorska och projektledare för BB hemma i Lund.

Skifte i maktbalansen

Inför uppstarten av BB hemma i Lund har hon följt med medarbetarna på BB hemma i Malmö på flera hembesök.

– Det som gjort mig så lycklig är skiftet i maktbalansen jämfört med på sjukhus. Jag som barnmorska är gäst, och då uppstår en helt annan dynamik. Samtalen förändras och blir öppnare, och vi får även möjlighet att prata med eventuell medförälder och syskon. Det är en fin känsla att familjerna kan vara sig själva och äga situationen, säger hon.

Fakta: BB hemma

  • Startar i Lund den 30 oktober 2023.
  • Erbjuder bland annat hembesök, telefonrådgivning, barnläkarundersökning, testtagning, amningsrådgivning, råd om att bära barn/hud mot hud, kontroll av bristningar, råd kring kost och råd om bäckenbottenträning.
  • Kommer erbjudas familjer som gått hem direkt (efter minst sex timmar) efter förlossningen, och som bor inom 30 minuters körtid från sjukhuset.
  • Teamet ansvarar för familjerna i 7 dygn innan de övergår till BVC, men vanligtvis kommer det troligen ligga på i snitt tre besök per familj.
  • Barnmorska ringer varje morgon till familjen och planerar in besök efter familjens behov.
  • Målet med BB hemma är bland annat att främja amning, öka tryggheten i kontakten med vården efter förlossning, längre uppföljning och ökad andel nöjda familjer.
  • BB hemma finns sedan tidigare i Malmö och Helsingborg, och startar inom kort även i Kristianstad.