Studie av ny stamcellsbaserad behandling av Parkinsons sjukdom får godkännande från Läkemedelsverket

Håkan Widner, överläkare Skånes universitetssjukhus.
Läkemedelsverket har godkänt att en stamcellsbaserad terapi för behandling av Parkinsons sjukdom används inom ramarna för en klinisk studie. Studien leds av Malin Parmar, professor vid Lunds universitet, i nära samarbete med kollegor vid Skånes universitetssjukhus, the University of Cambridge, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust och Imperial College i London.

– Vi ser fram emot att den kliniska studien nu kan initieras och har förhoppningar om att vår forskning på sikt kan bidra till att minska lidandet hos de patienter som drabbas av Parkinsons sjukdom. Det ligger ett omfattande internationellt samarbete bakom hela projektet, som pågått i över ett decennium. Godkännandet från Läkemedelsverket är en viktig milstolpe, säger Malin Parmar.

Transplanterade stamceller

Studien handlar om den stamcellsbaserade terapin STEM-PD. Forskarna ska undersöka om transplanterade dopaminbildande nervceller som genererats från så kallade embryonala stamceller, kan ersätta funktionen av de nervceller som går förlorade vid Parkinsons sjukdom. STEM-PD har utvecklats från mänskliga embryonala stamceller som kommer från donerade överblivna befruktade ägg från provrörsbefruktning.

En stamcell är en cell som både kan skapa exakta kopior av sig själv men som också kan utvecklas till olika specialiserade celler i kroppen som exempelvis nervceller.

Detta är den första kliniska prövningen i Europa med denna typ av celler vid Parkinsons sjukdom.

Erfarenhet av tidigare transplantationer

Skånes universitetssjukhus är klinisk sponsor för studien och det är där själva transplantationskirurgin kommer att genomföras. STEM-PD-studien bygger på gedigen erfarenhet av liknande arbete.

– Våra team har tidigare genomfört celltransplantationer i kliniska prövningar av Parkinsons sjukdom, men detta är första studien där en medicinsk produkt framtagen från stamceller för att ersätta dopaminnervceller används, säger Håkan Widner, överläkare inom neurologi på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet.

Läs mer om STEM-PD-studien i ett pressmeddelande från Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.