Snabbtest för sepsis kan snart bli verklighet

Ett enkelt blodprov i kombination med AI kan hjälpa sjukvården ställa diagnos vid misstänkt sepsis. Foto: Johnér bildbyrå
Ett enkelt blodprov i kombination med artificiell intelligens, kan rädda liv genom att snabbt fastställa vem som riskerar att utveckla livshotande sepsis. Forskare vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet har lett forskningen – den största masspektrometriska studien på sepsis – som nyligen väckt stort internationellt intresse.

Artikeln publicerades ursprungligen av Lunds universitet.

Resultaten av studien, publicerad som preprint, kommer att presenteras på European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases i Barcelona i slutet på april.

Sepsis är ett livshotande tillstånd som utlöses av en infektion. I Sverige drabbas varje år minst 50 000 människor och globalt insjuknar 50 miljoner årligen varav 11 miljoner dör av sjukdomen. Eftersom sjukdomsförloppet går snabbt och det idag inte finns något tillförlitligt test för att fastställa sepsis, är den stora utmaningen att ställa rätt diagnos.

Viktigt att identifiera högriskpatienter

– Det är svårt att förutsäga vem som återhämtar sig och vem som riskerar livshotande organsvikt. Därför behöver vi bättre förstå sepsis på molekylär nivå och identifiera högriskpatienter innan det är för sent, säger Lisa Mellhammar, sepsisforskare vid Lunds universitet och biträdande överläkare inom infektionssjukvård på Skånes universitetssjukhus.

Detta är den största masspektrometriska studien som gjorts på sepsis och just nu håller vi på att skapa ett svenskt nätverk mellan olika sjukhus för att samla in ytterligare blodprov och klinisk data

Hittade unika mönster

Hon är en av de forskare som undersökt 1 364 plasmaprover från vuxna som togs in till akutmottagningen vid Skåne universitetssjukhus med misstänkt sepsis mellan 2016 och 2023. Av dessa hade 913 sepsis. Genom att analysera blodplasman, identifierade forskarna unika mönster av proteiner som är associerade med immunrespons hos patienter med sepsis.

– För sepsis, som är ett så heterogent tillstånd, behövs stora mängder patientmaterial för att kunna hitta gemensamma profiler. Med den nya tekniken med avancerad masspektrometri, kunde vi också mäta över 800 proteiner i ett enda blodprov, vilket är en förutsättning för att få tillgång till all information, säger Adam Linder, sepsisforskare och universitetslektor i infektionsmedicin vid Lunds universitet och överläkare inom infektionssjukvård på Skånes universitetssjukhus.