Interaktiva projektioner förbättrar vårdupplevelsen för svårt sjuka barn

Fiskar som simmar och bollar som studsar runt när man sparkar på dem. Det är några av de projektioner och spel som nu tack vare donationer finns inom barnsjukvården på Skånes universitetssjukhus i Lund. Spelen är populära bland barnen och inom kort ska liknande spel installeras även inom barnverksamheten i Malmö.

Till Skånes universitetssjukhus kommer svårt sjuka barn från hela Sverige för att få specialistvård. Barnen har ofta komplicerade sjukdomar som kräver långa och tuffa behandlingar.  

Att vänta på besök eller behandling kan bli långsamt och kännas oroligt för både barn och vårdnadshavare. Men tack vare de nya interaktiva projektionerna på avdelningarna blir väntan för många nu lite lättare och roligare.  

– Vi ser att både stora och små barn tycker mycket om att leka. Nu finns det alltid något oväntat och spännande att hitta på, och det gör att väntetiden trollas bort, säger Ann Elmqvist Fridh som är enhetschef på lekterapin på Skånes universitetssjukhus.  

Olika teman 

I entrén till barn- och ungdomsmedicinmottagningen i Lund finns en stor interaktiv projektion på väggen, där olika teman avlöser varandra. Till exempel fiskar som simmar runt och trummor som barnen kan spela på. Längre in i korridoren finns spel där man kan fånga olika frukter som kommer flygande på skärmen.  

På golven på flera avdelningar finns projektioner där man kan sparka bollar, fånga tefat och jaga fiskar i ett tropiskt vatten med plaskande ljud.  

Miljön blir medspelare i behandlingen 

Installationerna har också en lugnande och distraherande inverkan. I behandlingsrummen finns projektioner i form av takfönster med blå himmel, gröna löv, luftballonger och flygande drakar i olika kombinationer. På så sätt blir miljön en medspelare i behandlingen som kan hjälpa till att inleda ett samtal, distrahera och fördriva tiden.  

– Installationerna har inneburit stor skillnad för barnen. Det får dem att släppa mobilerna, röra på sig och samarbeta med varandra och med personalen. Det gör dem distraherade när det till exempel ska sättas nålar och det ger något att börja prata om för att inleda ett samtal, säger Ann Elmqvist Fridh. 

Bättre upplevelse för barnen 

På operationsavdelningen visas filmer på en vit vägg när barnen rullas in på väg till operation.  

– Tidigare fick föräldrarna langa fram sina mobiler och distrahera efter bästa förmåga. Men det är sjukhusets ansvar att skapa en bra upplevelse för barnen, inte föräldrarnas.  

I Lund finns nu ett trettiotal olika interaktiva projektioner. Inom kort ska detsamma införas inom barnsjukvården i Malmö.   

Nära samarbete med medarbetarna 

Alla installationer har gjorts i nära samarbete med medarbetarna som har fått lämna tips och idéer på bästa sätt att installera projektioner, spelskärmar och takfönster. Ett expertråd med barn och ungdomar har också varit involverade i inledningen av arbetet.  

Fakta

De interaktiva spelen och installationerna har finansierats med hjälp av donationer på sammanlagt 2,2 miljoner kronor från:  

    • Sparbanksstiftelsen Finn
    • Gun Perssons Stiftelse För Barnen Vid Skånes Universitetssjukhus 
    • Stiftelsen Evald och Gertrud Perssons stiftelse förvaltad av Handelsbanken