Resttillstånd efter polio

Socialstyrelsen har gett Skånes universitetssjukhus i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) vid resttillstånd efter polio.

Polio orsakas av polioviruset. Omkring 1 av 200 som insjuknat i polio drabbas av förlamning i ben, armar eller av nedsatt andningsfunktion.  Polio kan i vissa fall orsaka funktionsnedsättningar som blir bestående. I Sverige tillkommer 150–200 nya patienter årligen. Personer som haft polio, även en lindrigare sådan, kan försämras över tid på grund av ett tillstånd som heter ”postpolio-syndrom” och som oftast uppträder mellan 15 och 40 år efter det akuta insjuknandet.  

I uppdraget ingår ansvar för

  • utredning och diagnostik
  • ställningstagande till behandling, rehabilitering och uppföljning.

Skånes universitetssjukhus är sedan tidigare ett av tre sjukhus som bedriver specialistvård för patientgruppen. NHV-uppdraget innebär ett ökat inflöde av patienter vilket stärker den forskning som bedrivits sedan 20 år kring resttillstånd efter polio. Utbildningsmässigt ger det möjlighet att fortsatt kunna erbjuda en god och bred utbildning inom rehabilitering för alla berörda yrkesgrupper.

Uppdraget medför en ökad samverkan med bland annat primärvården och på så sätt skapas ett bättre patientflöde och effektivare vård. Rehabiliteringsmedicin erbjuder vård och diagnostik tillsammans med specialister inom bland annat neurofysiologi, ortopedi och ortopedteknik.

För att bli aktuell för behandling inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver du som patient få remiss till oss från en annan vårdgivare. Du kan inte göra en egen vårdbegäran.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.