Blodprov från skånska patienter förbättrar intensivvården

Malin Ivarsson guidar Attila Frigyesi och Hans Friberg runt på Region Skånes biobank, där proverna i Swecrit förvaras.
Med blodprov från runt 10 000 patienter som fått intensivvård i Skåne och data från flera olika kliniska register, innehåller provsamlingen Swecrit information som håller på att förbättra intensivvården. Nu bjuder de ansvariga intensivvårdsläkarna på Skånes universitetssjukhus in forskare från andra delar av landet för att driva på kunskapsutvecklingen.

Intensivvården på Skånes universitetssjukhus har sedan 2014 lett arbetet med att samla in blodprover från patienter på intensivvårdsavdelningar i Skåne. Provsamlingen Swecrit omfattar idag 150 000 blodprov från 10 000 intensivvårdade patienter och är även kopplat till kliniska register.

– Den är den enda i sitt slag i Norden och har stor potential att bidra till att intensivvården utvecklas framöver, säger Hans Friberg, överläkare inom intensivvården i Malmö och professor vid Lunds universitet, som var med och startade arbetet 2014.

Biomarkörer kan visa vägen till rätt behandling 

De vanligaste skälen till att en patient behöver intensivvård är sepsis, akut svår lungsvikt (ARDS), trauma och hjärtstopp, samt under coronapandemin även covid-19. Olika diagnoser kräver olika behandling men det finns även skillnader mellan patienter med samma diagnos. För att bättre kunna anpassa vården till den enskilda patienten är kunskapen om olika biomarkörer avgörande.

– Med hjälp av Swecrit tittar vi till exempel på nya biomarkörer i samband med sepsis och det finns en förhoppning att bättre kunna identifiera och dela upp den heterogena patientgruppen i olika undergrupper, så kallade kliniska fenotyper, säger Attila Frigyesi, överläkare inom intensivvården i Lund och docent vid Lunds universitet.