Koagulationssjukdomar

Skånes universitetssjukhus har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området koagulationssjukdomar. Uppdraget inkluderar vård vid medfödd blödningssjukdom, förvärvad hemofili och von Willebrands sjukdom samt avancerad venös trombossjukdom hos barn.

Skånes universitetssjukhus, som har lång erfarenhet inom området, är en av tre koagulationsenheter i Sverige som har fått uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård av barn och vuxna med koagulationssjukdomar. Ca 500 patienter per år, varav de flesta med hemofili, behöver vård inom ramen för uppdraget.

Barn och vuxna med misstanke om och/eller känd ärftlig blödningssjukdom inom det aktuella uppdraget samt barn med trombossjukdom remitteras från hela landet och utreds, behandlas och följs upp på mottagningen via teambesök. Teamen består i första hand av läkare med specialistkompetens, specialutbildade sjuksköterskor och fysioterapeuter. Koagulationslaboratoriet och hemofili-DNA-laboratoriet erbjuder högspecialiserade analyser inom området. 

Koagulationsenheten har ett nära samarbete med barnmedicin på Skånes universitetssjukhus och inom sjukhuset finns även nära samarbeten med andra specialistenheter och kompetenser så att patienterna kan erbjudas en optimal vård. Utöver detta finns flertalet nationella och internationella samarbeten som syftar till att främja behandling, vård och forskning inom området.

Skånes universitetssjukhus har de senaste åren, som enda koagulationscentrum i Norden, kunnat erbjuda patienter behandling med avancerad genterapi. Uppdraget om att bedriva nationell högspecialiserad vård gör det möjligt för fortsatt aktiv forskning om nya läkemedel, genetik och behandling av barn och vuxna med koagulationssjukdomar. 

För att bli aktuell för behandling inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver du som patient få remiss till oss från en annan vårdgivare. Du kan också göra en egen vårdbegäran.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.