Genterapi gav goda resultat för patienter med blödarsjuka

En behandling med genterapi mot blödarsjuka har gett positiva resultat. Foto: Colourbox
I januari 2020 gavs den första behandlingen med genterapi mot hemofili på Skånes universitetssjukhus inom ramarna för en internationell studie. Resultaten är så här långt enbart positiva och samtliga patienter har svarat på behandlingen. Nu pågår processer runt om i världen med att godkänna läkemedlen.

Genterapibehandlingen mot hemofili innebär att den skadade genen ersätts med frisk arvsmassa som tillförs patientens leverceller via en bärarmolekyl som utgörs av en typ av virus. Behandlingen ges i form av ett dropp där virusvektorn letar sig fram till sin målcell. I cellen faller virushöljet sedan av och genen börjar producera den koagulationsfaktor som saknas, antingen faktor 8 vid hemofili A eller faktor 9 vid hemofili B. 

Enda sjukhuset i Norden 

Skånes universitetssjukhus, som än så länge är det enda sjukhuset i Norden som genomfört genterapibehandling mot hemofili, har de senaste åren medverkat i tre internationella studier, en avseende hemofili A och två avseende hemofili B. Resultaten visar att blodets förmåga att koagulera ökar avsevärt och bidrar till ökad livskvalitet för patienterna.  
– Samtliga sju patienter vi behandlat har svarat på behandlingen och vi har inte sett några allvarliga biverkningar. Behandlingen skyddar patienterna från blödningar och de slipper att behandla sig själva med i storleksordningen ca 100 sprutor per år, säger Jan Astermark, överläkare inom hematologi och koagulation på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.