Svåra hudsymtom

Socialstyrelsen har gett Skånes universitetssjukhus uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård vid svåra hudsymtom.

Uppdraget omfattar rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av inneliggande patienter med svåra hudsymtom, där diagnosen är oklar och där vanlig behandling inte ger tillräcklig effekt. Till svåra hudsymtom räknas de svåraste formerna av vanliga huddiagnoser som psoriasis, eksem och bensår, men även flera ovanliga diagnoser som ger svåra hudsymtom och är svårbehandlade.

Skånes universitetssjukhus har sedan tidigare dedikerade vårdplatser för svårt hudsjuka och har lång erfarenhet och bred kompetens inom området. Det finns också ett väl uppbyggt och nära samarbete med andra berörda discipliner, som infektion, internmedicin, reumatologi, njursjukvård och kärl.

Hudsjukvården på Sus är starkt förankrad i klinisk forskning och det bedrivs en rad utvecklingsarbeten som främjar vården av de svårast sjuka hudpatienterna.

I om med NHV-uppdraget gynnas fortsatt kompetens- och kunskapsspridning samt forskning och utveckling kring svåra hudsymtom. Det gör så att de svårast hudsjuka patienterna i Skåne, men även från andra delar av landet, fortsatt kan erbjudas den bästa vård som krävs för just deras diagnos.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.