Skånes universitetssjukhus får ytterligare tre nya uppdrag inom nationell högspecialiserad vård

Skånes universitetssjukhus får tre nya NHV-uppdrag.
Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har tilldelats tre nya uppdrag inom ramarna för nationell högspecialiserad vård (NHV). Två av uppdragen handlar om avancerad diagnostik, behandling och kirurgi vid vissa leversjukdomar. Det tredje gäller viss typ av kirurgi vid peniscancer. 

 Skånes universitetssjukhus utför redan i dag vård inom de nya uppdragen. Att sjukhuset nu får tillstånd att fortsätta bedriva vården inom ramarna för nationell högspecialiserad vård, ser chefläkare Sven Karlsson som ett kvitto på den höga specialistkompetens som finns på sjukhuset. 
− Vi har ytterst kompetenta medarbetare som nu kan fortsätta bedriva och utveckla vården för de här patientgrupperna ur ett nationellt perspektiv. 

Viss typ av kirurgi vid peniscancer

Peniscancer är en av urologins ovanligaste tumörsjukdomar. Varje år är runt 140 till 160 patienter i Sverige i behov av avancerad kirurgi i samband med denna form av cancer. Socialstyrelsen har nu beslutat att NHV-uppdraget ska koncentreras till Skånes universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Örebro. Båda sjukhusen har utfört den här typen av vård sedan 2015.  
− Genom att koncentrera kurativt syftande kirurgisk behandling av tillståndet till två sjukhus i landet samlas kompetens och erfarenhet, och därmed ökar kvaliteten för patienterna, säger Gediminas Baseckas, överläkare inom urologi på Skånes universitetssjukhus.    

Avancerad diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangit 

Skånes universitetssjukhus får också uppdraget för avancerad diagnostik och behandling vid primär skleroserande kolangit (PSC), där den högspecialiserade vården nu koncentreras till fem sjukhus, varav Skånes universitetssjukhus är ett.  
 
PSC är en leversjukdom som på sikt kan leda till cancer i gallvägarna. I Sverige drabbas cirka 160 personer med PSC per år av en misstänkt förändring i gallvägarna. Den misstänkta förändringen behöver utredas för att utesluta eller bekräfta allvarlig sjukdom. Uppdraget innebär avancerad diagnostik och behandling av dessa patienter.  

Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt 

Det tredje uppdraget Skånes universitetssjukhus tilldelas, som ett av fyra sjukhus i landet, är behandling med transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (Tips). I Sverige genomgår cirka 110 personer per år behandling med Tips. Behandlingen används främst vid sjukdomar som skrumplever eller andra skador som försämrar blodflödet till och genom levern. Tips innebär att ett rör sätts in för att förbättra blodflödet genom levern och minska det förhöjda trycket.  
 
−  Vi är ödmjukt stolta över att vi får uppdragen. Det innebär att vi kan samla våra resurser för att ge den bästa möjliga vården till patienterna, tack vare ett tvärprofessionellt samarbete mellan olika verksamheter inom Skånes universitetssjukhus, säger Stefan Santén, verksamhetschef inom kirurgi och gastroenterologi på Skånes universitetssjukhus.  

Fakta: Nationell högspecialiserad vård 

  • Socialstyrelsen utreder och beslutar om vilka regioner och sjukhus som får i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård i offentlig regi.
  • Syftet med att koncentrera vården till ett fåtal vårdgivare är att uppnå högre kvalitet och bättre resursutnyttjande.

Skånes universitetssjukhus har sedan tidigare följande uppdrag inom nationell högspecialiserad vård: 

  • Endometrios
  • Hjärtkirurgi på barn och ungdomar
  • Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel
  • Hjärttransplantation
  • Lungtransplantation
  • Kirurgi på barn och ungdomar: diafragmabråck, missbildningar på matstrupen samt anorektala och urogenitala missbildningar 
  • Nätkirurgi vid framfall
  • Primär rehabilitering vid ryggmärgsskador

Här kan du läsa mer om de uppdrag inom nationell högspecialiserad vård som Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har tillstånd att bedriva: Nationell högspecialiserad vård