Laserkirurgi i magnetkamera – ny hjälp för patienter med hjärntumör

Överläkare Hjalmar Bjartmarz, specialistläkare Irena Grubor och överläkare Peter Siesjö.
Med hjälp av laserkirurgi inne i en magnetkamera kan läkarna nu behandla patienter med svåråtkomliga hjärntumörer som vården tidigare inte kunnat hjälpa. Metoden är godkänd i USA och testas nu för första gången i Europa, där två patienter med hjärntumörer framgångsrikt behandlats på Skånes universitetssjukhus inom ramen för en studie.

– Vi har planerat för den här tekniken under flera år och jag är väldigt glad över att vi nu kan behandla patienter med svåråtkomliga hjärntumörer. Tidigare har vi inte kunnat göra mer för de här patienterna eftersom det medfört alltför stora risker med att operera på traditionellt sätt, berättar Peter Siesjö, överläkare inom neurokirurgi, adjungerad professor vid Lunds universitet och den som leder studien.  

Patienterna som ingår i studien har alla drabbats av glioblastom, som är den vanligaste och mest aggressiva formen av hjärntumör. 

Stora fördelar 

– Det finns stora fördelar med den här tekniken. Dels kan vi nu behandla patienter som vi tidigare inte kunnat hjälpa, dels är den mer skonsam, vilket betyder att risken för infektioner minskar och att återhämtningen går snabbare, berättar Peter Siesjö.   

Metoden innebär att en tunn laserfiber förs in i hjärnan till tumören som sedan bränns bort med värme. Resterna av tumören försvinner av sig själv med hjälp av kroppens eget avfallssystem. Ingreppet utförs medan patienter ligger i en magnetkamera så att läkarna hela tiden kan följa ingreppet i realtid. 

Mindre ingrepp 

– Metoden är mer patientsäker eftersom vi går in i hjärnan genom ett mycket litet hål. Sedan kan vi föra in laserfibern fram till tumören och därmed minimera skada på kringliggande vävnad, förklarar Peter Siesjö.  

Traditionellt behandlas patienter med hjärntumörer med öppen kirurgi. Det innebär att kirurgerna behöver göra större ingrepp i hjärnan för att nå tumörerna som sedan skärs bort manuellt. Men för många patienter med svåråtkomliga tumörer har öppen kirurgi inte varit ett alternativ eftersom det medfört för alltför stora risker. 

En annan fördel är att personalen slipper transportera patienten mellan operationssalen och röntgen för att kontrollera läget på laserfibern.

Extra precision 

Redan under förra året var Skånes universitetssjukhus först i landet med att operera patienter inne i en magnetkamera. Sedan dess har läkarna utfört flera hjärnoperationer som kräver extra precision. Bland annat har elektroder satts in i hjärnan för att blockera olika störningar som orsakar skakningar vid sjukdomen essentiell tremor.