Satsning inom ultraljudsverksamheten kapade köerna till undersökning

Adil Adlouni, sonograf, arbetar tillsammans med Anders Nilsson, överläkare, på ultraljudsenheten i Lund.
Nu avslutas det senaste steget i uppgraderingen av ultraljudsverksamheten på Skånes universitetssjukhus. Med utökade lokaler i Lund, ny utrustning och utbildning av personal är köerna till ultraljud därmed i princip borta.

– Ultraljudsundersökningar används inom många olika områden och vi behöver ha kapacitet att möta behoven både när det gäller enklare undersökningar och undersökningar som görs inom den högspecialiserade vården. Det har vi nu tack vare den här satsningen, säger Maja Ekman, biträdande överläkare inom Bild och funktion på Skånes universitetssjukhus och metodansvarig för ultraljudsverksamheten på sjukhuset.