Uppdrag att diagnosticera patienter med smärtsam överrörlighet till Skånes universitetssjukhus

Skånska patienter med olika former av smärtsam ledöverrörlighet har tidigare behövt vänta länge innan utredning och diagnos. Nu har Skånes universitetssjukhus fått ett regionalt uppdrag att utreda patientgruppen – vilket inneburit att väntetiden kortats väsentligt.

– De här patienterna har tidigare inte haft en självklar plats i sjukvården. Nu kan vi erbjuda ett helhetstänk för att ta hand om de skånska patienterna, säger Henrik Grelz, läkare och tillförordnad sektions- och områdeschef inom smärtrehabiliteringen på Skånes universitetssjukhus och fortsätter: 

– Tack vare vår kunskap inom långvarig smärta har vi blivit tilldelade uppdraget och har kunnat skapa ett arbetssätt för att säkerställa diagnostik vid smärtsam överrörlighet. Patientgruppen har sedan tidigare haft tillgång till vår expertis inom smärtrehabilitering men vården blir nu sammanhållen på ett bättre sätt när diagnostik och rehabilitering hänger ihop.