Din utveckling på Sus

På Sus finns stora möjligheter för dig att utvecklas åt det håll du vill. Vare sig du vill utvecklas inom din profession, forska, få ett förtroendeuppdrag, bli handledare eller leda andra som chef.

På Sus går vård och forskning hand i hand, vilket innebär att vi har ett stort fokus på lärande och utveckling. Alla avdelningar och enheter erbjuder vidareutbildning i form av föreläsningar och seminarier samt introduktion i arbetet med hjälp av en mentor. Vårdakademin stödjer och delar ut medel till medarbetare som vill lära sig mer inom omvårdnadsområdet.

Vill du veta mer om hur du kan utvecklas? Välj utifrån ditt yrke eller intresse: 

Du som är nyutbildad sjuksköterska

Som nyutbildad sjuksköterska får du en gedigen introduktion. Hos oss får du gå kliniskt basår vilket innebär föreläsningar, klinisk praktik och en handledare, som ser till att göra övergången från student till yrkesverksam så trygg som möjligt. 

Du kan hoppa på programmet för kliniskt basår när som helst under året, och fortsätter sedan tills du varit med på alla delar. När du anmält dig till programmet kan du sedan anmäla dig till de olika aktiviteterna inom det kliniska basåret.

Är du osäker på vilken inriktning som passar dig? Då är Sus traineeprogram för nyutbildade sjuksköterskor ett bra val. Som traineesjuksköterska tjänstgör du inom tre verksamhetsområden, sex månader i taget.

Sus traineeprogram för nyutbildade sjuksköterskor

Du som är sjuksköterska eller undersköterska och vill specialisera dig

Om du är sjuksköterska eller undersköterska finns möjlighet att ansöka om utbildningslön om du vill utbilda dig till specialist. Kravet är att du specialiserar dig inom ett område som vi behöver fler specialister inom.

Du som vill vidareutbilda dig

För dig som vill specialisera dig men inte bli specialistsjuksköterska, finns flera möjligheter till klinisk fördjupning till exempel inom hematologi och onkologi. 

Du som vill bli ledare

Sus, såväl som Region Skåne i övrigt, jobbar med att fånga upp medarbetare som vill och har förutsättningar för att bli ledare. Vi vill ha engagerade chefer som har lust, vilja och förmåga att både leda och utveckla medarbetare och verksamheten. En förutsättning för det är att man är trygg i sin yrkesroll.

Någon gång om året kan du som är intresserad gå utbildningen Nyfiken på att bli chef inom Region Skåne. Det ger dig en insikt och förståelse för vad det innebär att bli chef och ledare.

Som ny chef i Region Skåne får du en individuellt planerad introduktion och deltar i Regionens basutbildning för chefer. Vi erbjuder också möjlighet att delta i ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer, chefsdagar och mentor eller coach som stöd i din chefsroll.

Du som vill bli docent

En gång per år kan alla disputerade inom vårdprofessioner i Region Skåne anmäla sig till en seminarieserie som har som syfte att inspirera, ge stöd och nätverk till disputerade för att de ska ta steget att bli docenter.

Varje seminarietillfälle har olika teman och båda nationella och internationella föreläsare medverkar. Deltagarna får lära sig att söka anslag till sin forskning, får strategier för att kunna kombinera forskning och kliniskt arbete, samt hur man genomför kliniska prövningar och translationell forskning.

Skånes universitetssjukhus genomför seminarieserien tillsammans med Medicinska fakulteten på Lunds universitet med finansiering från Region Skåne.

För mer information kontakta professor Diana Karpman, diana.karpman@med.lu.se eller docent Anna Sällfors Holmqvist anna.sallfors-holmqvist@med.lu.se.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.