Epilepsikirurgisk utredning och behandling

Skånes universitetssjukhus är ett av tre sjukhus i Sverige som Socialstyrelsen tilldelat nationell högspecialiserad vård (NHV) för epilepsikirurgisk utredning och behandling.

I Sverige finns cirka 81 000 personer som har epilepsi varav 11 000 är barn. Omkring två tredjedelar av de som medicinerar mot epilepsi blir anfallsfria. Det finns en liten grupp patienter som har svår epilepsi där läkemedelsbehandling är otillräcklig. Dessa patienter kan utredas för epilepsikirurgi, genom att det område i hjärnan som orsakar anfallen undersöks grundligt. Om ett kirurgiskt ingrepp är möjligt att göra beror på anfallstyp och var i hjärnan anfallen börjar. I Sverige opereras cirka 50 personer årligen men behovet är större.

Epilepsikirurgiverksamheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund har en mångårig erfarenhet och expertis kring både vuxna och barn. Vi har goda och jämna resultat över lång tid, samt en omfattande verksamhet med hög och bred kompetens som är starkt förankrad i klinisk och translationell forskning.

I södra Sverige har vi väl upparbetade samarbeten vad gäller remittering, gemensamma utbildningar och samarbete kring återremittering av patienter.

NHV-området omfattar den mest avancerade delen av epilepsiutredning och behandling med operation. Patienter som har en svårbehandlad epilepsi och vill veta vilka alternativ som finns bör kontakta sin behandlande neurolog på hemorten och fråga om avancerad utredning och remittering.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.