”Vi vet mycket om det rent medicinska – jag vill ta reda på hur det upplevs av kvinnorna”

Cecilia Häggsgård, barnmorska vid Skånes universitetssjukhus.
Tidigare forskning har visat att två barnmorskor i stället för en i slutet av en förlossning minskar risken för allvarliga bristningar. Cecilia Häggsgård, barnmorska vid Skånes universitetssjukhus och medicine doktor vid Lunds universitet, har i sin avhandling undersökt kvinnors upplevelse när en eller två barnmorskor bistår vid förlossningen. Nu tar hon steget mot att bli Skånes universitetssjukhus första universitetsbarnmorska.

Cecilia Häggsgård ingår i en forskargrupp som tidigare studerat hur antalet närvarande barnmorskor vid utdrivningsskedet av en förlossning påverkar risken för bristningar. I den studien kom forskargruppen fram till att andelen allvarliga bristningar i ändtarmsmuskulaturen minskar med 30 procent, om det är två barnmorskor jämfört med en närvarande vid sista delen av utdrivningsskedet.

I sin avhandling, som Cecilia Häggsgård nyligen disputerat med, har hon forskat vidare i ämnet men nu fokuserat på födande kvinnors upplevelse av att ha två barnmorskor närvarande.

– Hypotesen var att det kanske skulle upplevas som störande och oroligt att det kom in ytterligare en barnmorska i detta kritiska skede av förlossningen.

Påverkade inte upplevelsen

Men resultatet från ett frågeformulär, som besvarades av 2 221 förstagångsföderskor en månad efter förlossningen, tyder på att upplevelsen inte påverkas av att det är två barnmorskor närvarande jämfört med en. Totalt besvarades 15 frågor, och det var inte någon skillnad mellan gruppernas svar gällande att känna sig stark, trygg och ha kontroll under utdrivningsskedet.

Resultaten har lett till att Cecilia Häggsgård nu har varit med och infört ett nytt arbetssätt som kallas ”kollegialt barnmorskestöd”, där två barnmorskor närvarar mot slutet av förlossningen.

– Vi hade vetenskapligt stöd för den medicinska delen men nu vet vi även hur kvinnorna upplever det, säger hon.

Blir universitetsbarnmorska

Just vikten av att arbeta utifrån en vetenskaplig grund är något Cecilia Häggsgård kommer att fokusera på, när hon i oktober 2023 blir Skånes universitetssjukhus verksamhetsövergripande vårdutvecklingsbarnmorska, en tjänst som på sikt kommer att utvecklas till universitetsbarnmorska. Rollen innebär bland annat att hon ska fortsätta forska, främja forskningsanvändning inom området och sprida kunskap till sina kollegor.

– Det är viktigt att vi inte bara fokuserar på det rent medicinska utan också har ett vetenskapligt perspektiv på vården – hur vi bemöter de födande kvinnorna och låter dem vara delaktiga i födandet.

Studerat bemötande

I sin avhandling har hon också studerat hur kvinnor gavs möjlighet att ge informerat samtycke till vårdåtgärder som användes under födandet. Totalt 18 procent av kvinnorna svarade att de hade fått information om och möjlighet att avböja vissa vårdåtgärder.

– Här kan vi bli bättre. Till stor del handlar det om att skapa tillitsfulla relationer mellan den födande och personalen i rummet. Ökad delaktighet i förlossningsvården och informerat samtycke är också något jag vill fokusera på i kommande forskning.

Fakta: Cecilia Häggsgård