Minnessjukdomar

Verksamhetsområde minnessjukdomar är en specialistverksamhet som erbjuder utredning och behandling av minnesstörningar och misstänkta demenstillstånd hos såväl äldre som yngre personer.

Minnessjukdomar är en del av verksamhetsområde neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik på Skånes universitetssjukhus. Inom området minnessjukdomar är vi cirka 110 medarbetare. 

Inom verksamheten finns tre öppenvårdsmottagningar: minnesmottagning specialiserad, minneshälsan mottagning och det mobila öppenvårdsteamet. Till verksamheten hör också enheten för kliniska läkemedelsprövningar.

Forskning

Det pågår en intensiv forskning kring demenssjukdomar. Vi har en central roll, både nationellt och internationellt, inom detta område. Forskningen har tre huvudspår:

  • förbättra diagnostiken
  • få en ökad förståelse för mekanismerna bakom sjukdomarna
  • skapa bättre behandlingsmöjligheter för demenssjuka personer.

Forskningen bedrivs i samarbete med enheten för klinisk minnesforskning på Lunds universitet.

Forskningsportal

I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för minnessjukdomar.

Klinisk minnesforskning — Lunds universitet

Biofinder study

Biofinder study är ett projekt som drivs i samarbete med Lunds universitet. Inom projektet, som tillhör världens största inom sitt område, ryms en rad studier.

Gemensamt för studierna är att de utgår från ett omfattande forskningsmaterial som utgörs av drygt 1 000 personer. I gruppen ingår både patienter som lider av minnesstörningar och friska individer som följs under en längre tidsperiod.

Studiens hemsida 

Film om Biofinder study

Delta i forskningsstudie!

Vi söker efter deltagare som har normalt minne eller endast lätta minnesbesvär. Läsa mer om studien och anmäl ditt intresse:

http://biofinder.se/sais/

Utbildning och praktik

En stor och viktig del av vår verksamhet är utbildning. Vi tar emot studenter från alla vårdutbildningar och på alla nivåer, från grundutbildning till specialistnivå.

AT-läkare

Som AT-läkare har du möjlighet att förlägga en del av din kliniska placering hos oss.

ST-läkare

Vi utbildar specialister i olika inriktningar med särskilt intresse för kognitiva sjukdomar. För dig som är ST-läkare inom en annan specialitet, som psykiatri, neurologi, allmänmedicin eller geriatrik, erbjuder vi utbildning inom ramen för sidotjänstgöring på vår mottagning. 

Vi erbjuder varje höst en specialistkompetenskurs i demenssjukdomar och äldrepsykiatri.

ST - specialisttjänstgöring

Arbetsterapeuter

Via arbetsterapeutprogrammet vid Lunds universitet erbjuds studenter praktikplatser hos oss. Våra platser vänder sig både till studenter som gör sin första praktik och till dem som kommit längre i sin utbildning. 

Psykolog

Via psykologprogrammet vid Lunds universitet erbjuds studenter praktikplatser. Platserna vänder sig främst till studerande på termin 6.
Studenterna får medverka i neuropsykologiska undersökningar och bedömningar av enhetens patienter. Det ges även möjlighet till att vara med i stödsamtal och aktuella projekt.

Kurator

Via Praktikcentrum erbjuder vi praktikplatser för socionomstudenter. För mer information kontakta Praktikcentrum.

Medicinsk sekreterare/administratör

Mellan Region Skåne och utbildningsanordnarna av medicinska sekreterare/hälso- och sjukvårdsadministratörer finns ett avtal som innebär att Sus tar emot studenter på lärande i arbetslivet (LIA). Vi har flera utbildade handledare som med erfaren hand är en del av dessa studenters utbildning.

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom alla professioner.

Jobba på Sus 

Lediga tjänster just nu 

Skåne Centre of Excellence - in Health

Vi är ett Skåne Centre of Excellence in Health. Utmärkelsen ges till verksamheter inom hälso- och sjukvården som befinner sig i absolut toppklass inom klinisk verksamhet, forskning och utveckling.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.