Bättringsvägen – ett kliv mot bättre hälsa

Arbetsterapeut Malin Nyborg, enhetschef och sjuksköterska Katherine Morrow och fysioterapeut Tove Alvå testar övningar som kommer om man scannar en QR-kod.
Nu står Bättringsvägen klar – en ny hälsostig runt området på Skånes universitetssjukhus i Lund. Målet är att fler ska röra sig mer.

Bättringsvägen är ett steg mot målet att arbeta mer förebyggande med hälsa.   

– Vi vill att våra patienter och närstående upptäcker att stigen både kan skingra tankar och förbättra måendet, säger chefsfysioterapeut Sofia Hagel som ligger bakom idén med hälsostigen tillsammans med bland andra kollegan Anette Holm, sakkunnig inom fysisk aktivitet i Region Skåne.  

800 meter

Bättringsvägen är en slinga på 800 meter som går runt sjukhusområdet i Lund och som är anpassad för personer med funktionsnedsättning. Vägen är utmärkt med stolpar och skyltar efter samma principer som Skåneledens vandringsleder.   

Skyltar och kartor

Bättringsvägen är utmärkt med tydliga skyltar och kartor som också finns digitalt. Bättringsvägen Lund 1 - Skånes universitetssjukhus Sus (skane.se)

Mer information om Bättringsvägen – ett kliv mot bättre hälsa - Region Skåne (skane.se)