Forskningspris till njurläkare på Skånes universitetssjukhus

Carl Öberg, ST-läkare inom njurmedicin på Skånes universitetssjukhus och docent vid Lunds universitet, har tilldelats Region Skånes pris för yngre framgångsrik klinisk forskare. Med sin forskning letar han efter enklare diagnostik för patienter med njursvikt – ett allvarligt problem som drabbar allt fler.

– Det känns fantastiskt roligt att få priset. Vi i har jobbat hårt för att lösa gåtan hur förändringar i njurfiltret kan upptäckas tidigt genom ett enkelt blod- och urinprov. Det är först när vi vet exakt vad som orsakar njurproblemen som rätt behandling kan sättas in. Och kan vi genom den nya metoden förhindra att en enda patient slipper dialys, kan vi minska både lidande, rädda liv och inte minst göra en samhällsekonomisk besparing, säger Carl Öberg.

Folkhälsoproblem

Redan nu är diabetes ett folkhälsoproblem och med det följer ofta problem med njurarna som kan kräva dialysbehandling.

–  Idag måste vi ta bitar av njuren på patienter som utreds för oklar njursvikt. En besvärlig och inte helt ofarlig metod. Men med min forskning hoppas jag få fram en ny metod som istället visar patientens njurförändringar med ett enkelt blod- och urinprov, berättar Carl Öberg som också driver en egen forskargrupp vid Lunds universitet.

Gruppen har redan tagit fram matematiska modeller som ger en detaljerad bild av njurens filter enbart genom blod- och urinprov.

–  Vi löste en vit fläck på forskarkartan. Ungefär som när arkeologer på 1700-talet hittade rosettastenen som gjorde att de kunde tolka hieroglyferna som tidigare bara var obegripliga bilder. Tack vare den nya metoden går det nu att tolka förändringarna som sker i njurens filter.

– Vi har även tagit fram en metod som drastiskt kortar tiden det tar att utvärdera hur bra bukhinnan är på att avlägsna vatten från kroppen vid peritoneal dialys, alltså dialys via buken. Metoden används både på Skånes universitetssjukhus och på sjukhus i Argentina, Belgien och Colombia.

Kräver tålamod

Inom ett par år kommer kliniska studier av den nya metoden att avbilda njurfiltret att göras och förhoppningen är att resultatet inom några år kommer att hjälpa den växande gruppen njurpatienter. Forskargruppen arbetar också med flera parallella projekt som alla kräver tålamod och goda kunskaper i matematik.

–  Att forska är både spännande och otroligt roligt. Jag är en person med stort tålamod och pluggade matte innan jag bestämde mig för att bli läkare.