Luktträning med guide ska hjälpa coviddrabbade

Skånes universitetssjukhus har tillsammans med Karolinska institutet i Stockholm, tagit fram en broschyr med luktträning. Tanken är att patienterna ska kunna luktträna hemma innan man besöker en klinik för att träffa en läkare eller genomföra ett lukttest.

– Man gör ett lukttest och får då en bedömning om man har normalt, nedsatt eller inget luktsinne, säger Charlotte Cervin-Hoberg, biomedicinsk analytiker på Skånes universitetssjukhus.  

Luktträning är ingenting nytt och har sedan tidigare använts för att hjälpa patienter med förkylningar eller influensa. Men i och med covid-19 har fler drabbats av luktbortfall under pandemin.  

– Många som har drabbats av covid-19 har fått någon form av påverkan på luktsinnet. Då detta ibland är långvarigt blir man snabbt nedstämd och deprimerad. Därför är det viktigt att man tidigt kan börja luktträna, säger Charlotte Cervin-Hoberg. 

Ha tålamod 

Det kan ta lång tid innan ditt luktsinne blir bättre efter att du har drabbats av covid-19 berättar Charlotte Cervin-Hoberg.  

– Man behöver träna ett par månader för att få bra effekt. Det är väldigt individuellt hur snabbt det går. Händer inget efter 4 månader är det inte lönt att fortsätta sin träning. 

Broschyren finns tillgänglig på 1177, men förhoppningen är att den ska finnas tillgänglig på vårdcentraler över hela landet.  

–  Vi har delgett primärvården denna information. På så sätt önskar vi att vid ett första besök hos primärvården kan patienten gå hem och börja luktträna innan man eventuellt behöver komma till specialistmottagning  för en lukttest, säger Charlotte Cervin-Hoberg