Smärtrehabilitering

Smärtrehabilitering i Lund genomför bedömning och rehabilitering av personer med godartad långvarig smärta som är funktionsnedsättande.

Flera yrkeskategorier samverkar i våra bedömningar och rehabilitering. Här finns en öppenvårdsmottagning för bedömningar och olika smärtrehabiliteringsprogram som kan inkludera kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT). Till verksamheten tillhör också en telefonrådgivning för kvarstående smärta efter nackskador. Vi har även ett regionalt uppdrag att utreda och diagnosticera patienter med smärtsam överrörlighet.

År 2022 genomförde smärtrehabiliteringen i Lund 731utredningar. Av dessa gjordes 566 utredningar i team med läkare, fysioterapeut och psykolog.

Ackreditering och kvalitetsregister

CARF-ackrediteringVerksamheten erbjuder internationellt ackrediterade rehabiliteringsprogram – fysioterapiprogram samt smärthanteringsprogram BAS och Intensivt. Organisationen CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, USA) är internationell och granskar rehabiliterande verksamheter världen över. Vår verksamhet har granskats av CARF under 2021 och vår nuvarande ackrediteringsperiod är 2021–2024.

För att följa upp och förbättra vår verksamhet är vi anslutna till ett kvalitetsregister, Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS). Ansvarig person för kvalitetsregistret finns på vår mottagning.

Resultat från fysioterapiprogrammet:

Smärtrehabilitering fysioterapiprogram (vardgivare.skane.se)

Resultat baserat på vårt kvalitetsregister (NRS) visar att:

 • 76 % av patienterna som genomgick teamutredning remitterades till enheten från primärvården. 13 % remitterades från sjukhuset.
 • Av deltagarna som fullföljt rehabiliteringsprogram var 85 % kvinnor och 15 % män.
 • Andel kvinnor som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 76 %.
 • Andel män som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 24 %.
 • Andel patienter som p.g.a. smärta träffat läkare vid fyra eller fler tillfällen under året innan de kom på besök på vår enhet var 61 %.
 • Medelålder för de som fullföljde något av våra rehabiliteringsprogram var 44 år.

Av de som avslutade rehabilitering år 2022 hade:

 • 53 % fibromyalgi
 • 3 % nackrelaterad smärta
 • 16 % långvarig smärta
 • 3 % ländryggssmärta
 • 25 % andra smärtrelaterade diagnoser

Resultat vid avslut av rehabilitering 2022:

 • 91 % uppger att deras sätt att hantera livet har förbättrats efter rehabilitering.
 • 49 % uppger att deras smärtupplevelse har minskat efter rehabilitering.
 • 61 % uppger mindre eller ingen oro/ängslan efter rehabilitering.
 • 63 % uppger mindre eller ingen nedstämdhet efter rehabilitering.

Patienttillfredsställelse

Andel som uppger att de:

 • Varit mycket nöjd med personalens bemötande: 82 %
 • Varit mycket nöjd med eget inflytande i planeringen av sin rehabilitering: 58 %
 • Tyckte att rehabteamet samarbetade mycket bra: 73 %

Resultat ett år efter avslut av rehabilitering (2021), i jämförelse med den tidpunkt de kom i kontakt med enheten:

 • 79 % uppger att deras förmåga att hantera sin livssituation har förbättrats.
 • 55 % uppger att deras smärtupplevelse har minskat.
 • 29 % uppger att den fysiska funktionen har förbättrats.
 • 29 % uppger att de haft fyra eller fler läkarbesök året efter rehabilitering.
 • 37 % uppger mindre oro/ängslan.
 • 41 % uppger mindre nedstämdhet.

Fullständig rapport kan du läsa här:

Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS)

Forskning

Vi bedriver forskning tillsammans med samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt.

Forskningen vid Sus

Utbildning

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter från olika vårdutbildningsprogram för till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och läkare.

Hos oss har vi kontinuerligt ST-läkare under utbildning.

Vi erbjuder också praktik för socionomkandidater från Socialhögskolan vid Lunds universitet och för psykologkandidater från Institutionen för psykologi vid Lunds universitet.

Vi kan erbjuda utbildning inom smärtrehabilitering med inriktning mot rehabiliteringsprocessen, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, rehabiliteringsplaner, teamarbete och utvärdering samt med tillämpning från olika diagnosgrupper.

Jobba hos oss

Vill du arbeta med och utveckla smärtutredning, behandling och rehabilitering av vuxna och barn eller ungdomar med långvarig smärta?

Specialiserad smärtrehabilitering är en internationellt ackrediterad verksamhet som arbetar i interdisciplinära team. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår rehabilitering enligt evidens. Flera av våra medarbetare ingår i olika forskargrupper och driver egen forskning. 

Är du intresserad av några av alla dessa uppdrag som ingår i vårt verksamhetsområde? Välkommen att höra av dig!

Vi vill ta tillvara och utveckla kompetens som finns inom alla professioner och aktivt forma en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. Alla nya medarbetare hos oss får en noggrann introduktion och en personlig handledare.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.