Smärtrehabilitering

Smärtrehabilitering i Lund ger bedömning, utredning och rehabilitering av personer med långvarig komplex icke malign smärta.

Smärtrehabilitering i Lund erbjuder interdisciplinär och enligt CARF* internationellt ackrediterad bedömning, utredning och rehabilitering av personer med långvarig komplex icke malign smärta.

Här finns en smärtrehabmottagning med teamutredning, fysioterapiprogram i öppenvård och olika smärtrehabiliteringsprogram med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT). Till verksamheten tillhör också en telefonrådgivning för nackskadefrågor.

Vi är anslutna till Nationella Registret över Smärtrehabilitering - NRS, för att följa upp och förbättra verksamheten. Sektionschefen för Smärtrehabilitering är registerhållare.

Ackreditering

CARF-ackrediteringInom verksamheten finns två internationellt ackrediterade rehabiliteringsprogram – fysioterapiprogrammet och smärthanteringsprogram bas och intensivt. Organisationen CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, USA) arbetar med kvalitetsgranskning av vård och omsorg i hela världen. Vår nuvarande ackrediteringsperiod är 2021-2024.

År 2021 genomförde Smärtrehabilitering i Lund 914 utredningar. Av dessa gjordes 640 utredningar i team med läkare, fysioterapeut och psykolog.

Resultat från fysioterapiprogrammet:

Smärtrehabilitering fysioterapiprogram (vardgivare.skane.se)

Resultat baserat på vårt kvalitetsregister (NRS) visar att:

 • 68 % av patienterna som genomgick teamutredning remitterades till enheten från primärvården. 14 % remitterades från sjukhuset.
 • Av deltagarna som fullföljt rehabiliteringsprogram var 87 % kvinnor och 13 % män.
 • Andel kvinnor som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 73 %.
 • Andel män som enbart utreds eller hade enstaka återbesök var 27 %.
 • Andel patienter som p.g.a. smärta träffat läkare vid 4 eller fler tillfällen under året innan besök på vår enhet var 62 %.
 • Medelålder för de som fullföljde något av våra rehabiliteringsprogram var 44 år.

Av de som avslutade rehabilitering år 2021 hade:

 • 51 % fibromyalgi
 • 7 % nackrelaterad smärta
 • 12 % långvarig smärta
 • 5 % ländryggssmärta
 • 25 % andra smärtrelaterade diagnoser

Resultat vid avslut av rehabilitering 2021:

 • 84 % uppger att deras sätt att hantera livet har förbättrats efter rehabilitering.
 • 43 % uppger att deras smärtupplevelse har minskat efter rehabilitering.
 • 59 % uppger mindre eller ingen oro/ängslan efter rehabilitering.
 • 66 % uppger mindre eller ingen nedstämdhet efter rehabilitering.

Patienttillfredsställelse

Andel som uppger att de:

 • Varit mycket nöjd med personalens bemötande: 70 %
 • Varit mycket nöjd med eget inflytande i planeringen av sin rehabilitering: 53 %
 • Tyckte att rehabteamet samarbetade mycket bra: 64 %

Resultat ett år efter avslut av rehabilitering (2020), i jämförelse med den tidpunkt de kom i kontakt med enheten:

 • 80 % uppger att deras förmåga att hantera sin livssituation har förbättrats.
 • 43 % uppger att deras smärtupplevelse har minskat.
 • 25 % uppger att den fysiska funktionen har förbättrats.
 • 21 % uppger att de haft 4 eller fler läkarbesök året efter rehabilitering.
 • 34 % uppger mindre oro/ängslan.
 • 28 % uppger mindre nedstämdhet.

Fullständig rapport kan du läsa här:

Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS)

Forskning

Forskningen vid Sus

Utbildning

Vi erbjuder verksamhetsförlagd utbildning för studenter från olika vårdutbildningsprogram för till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och läkare.

Hos oss har vi kontinuerligt ST-läkare under utbildning.

Vi erbjuder också praktik för socionomkandidater från Socialhögskolan vid Lunds Universitet och för psykologkandidater från Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet.

Vi kan erbjuda utbildning inom smärtrehabilitering med inriktning mot rehabiliteringsprocessen, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, rehabiliteringsplaner, teamarbete och utvärdering samt med tillämpning från olika diagnosgrupper.

Jobba hos oss

Vill du arbeta med och utveckla smärtutredning, behandling och rehabilitering av vuxna och barn eller ungdomar med långvarig smärta?

Specialiserad smärtrehabilitering är en internationellt ackrediterad verksamhet som arbetar i interdisciplinära team. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår rehabilitering enligt evidens. 

I verksamheten ingår kunskapscentrum för långvarig smärta och smärta efter nacktrauma. Flera av våra medarbetare ingår i olika forskargrupper och driver egen forskning. 

Är du intresserad av några av alla dessa uppdrag som ingår i vårt verksamhetsområde? Vi välkomnar dig och ditt intresse och du får gärna höra av dig.

Vi vill ta tillvara och utveckla kompetens som finns inom alla professioner och aktivt forma en hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats. 

Alla nya medarbetare hos oss får en noggrann introduktion och en personlig handledare.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen

Här är några länkar som kanske kan hjälpa dig vidare. Du kan också testa att söka på webbplatsen.

Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Om du inte är nöjd med vården (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera eventuella personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter