Urologi

Verksamhetsområdet urologi vårdar patienter med sjukdomar i urinvägarna och i mannens könsorgan.

Verksamheten domineras av cancervård där de stora grupperna är patienter med prostatacancer, blåscancer och njurcancer. Även patienter med benigna tillstånd såsom neurourologiska funktionsstörningar och sten i urinvägarna utgör stora grupper.

Den kirurgiska behandlingen är i frontlinjen med bl.a. robotassisterade operationer såsom robotcystektomier, robotprostatektomier och robotassisterade nefrektomier och njurresektioner. För peniscancer är verksamhetsområdet ett av två nationella centra. Den neurourologiska verksamheten är dels diagnostisk (cystometrier) och dels operativ (implantatkirurgi vid manlig inkontinens och erektionssvikt). Vi är nationellt ledande i laparoskopisk kirurgi för hydronefrotiska njurar.

Slutenvårdsverksamheten bedrivs huvudsakligen i Malmö, men även i Landskrona. Öppenvård bedrivs i Malmö, Lund, Landskrona och Trelleborg.

Totalt arbetar cirka 250 personer inom verksamhetsområdet. Verksamhetschef är Jenny Hellfalk.

Forskning

Den dominerande forskningsverksamheten är kring cancer. Verksamheten har en mycket framträdande position i forskning kring prostatacancer och blåscancer (både kliniskt och translationellt). Dessutom har under de senaste åren aktiv forskning startats kring penis- och njurcancer. Vad gäller neurourologiska funktionsrubbningar bedrivs sedan länge translationell forskning kring urinblåsans funktion i samarbete med BMC i Lund och patientnära forskning kring urininkontinens.

Flera av områdena har betydande anslag från externa tunga anslagsgivare. Forskningsverksamheten innefattar således allt från ren experimentell forskning, translationell forskning och patientnära forskning. Såväl läkare som sjuksköterskor och uroterapeuter är involverade . Möjligheten att bedriva forskning i något område är således goda och uppmuntras. Vi har tillgång till disputerad läkar- och vårdpersonal som handledare.

Forskningsportal 

Många av våra forskare är också knutna till Lunds universitet. I Lunds universitets forskningsportal hittar du detaljerad information om aktiva forskare, publikationer, projekt, nätverk och mer inom forskningsområdet för urologi. 

Urologisk cancerforskning, Malmö — Lunds universitet

Urologi - blåscancer, Malmö — Lunds universitet

Utbildning

Vi tar emot studenter från både läkar- och sjuksköterskeprogrammet. Vi bedriver dessutom nationella kurser i vidareutbildning för urologsjuksköterskor och distriktssköterskor.

Jobba hos oss

Vi välkomnar såväl nyutbildade som erfarna kollegor inom alla professioner.

Jobba på Sus

Lediga tjänster just nu

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.