Ny forskning på Sus ska sprida ljus över MIS-C

Barn blir sällan svårt sjuka i covid-19. Däremot kan de drabbas av besvärliga följdsjukdomar. Den allvarligaste är MIS-C, ett hyperinflammatorisk tillstånd som ofta kräver intensivvård. I Skåne har ett 30-tal barn drabbats av MIS-C. Skånes universitetssjukhus leder arbetet med att ta hand om de drabbade barnen och här pågår också forskning om sjukdomen.

MIS-C är en ovanlig följdsjukdom, och det finns inga förklaringar till varför vissa barn drabbas. De som insjuknat har varit i olika åldrar, både pojkar och flickor. Robin Kahn, överläkare på Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet, är ansvarig för en nationell studie om MIS-C. 

– Omkring 200 barn i landet har drabbats och vi följer bland annat upp hur barnen mår efter de tillfrisknat från MIS-C. Jag kommer också att starta en egen forskning om varför vissa barn drabbas. Som det ser ut verkar tonåringar mellan 1317 år drabbas mest, Jag vill ta reda på varför, berättar Robin Kahn. 

Allvarligt tillstånd 

Det vanliga är att barn oftast inte blir särskilt sjuka av covid-19 och snabbt blir friska igen. Men 26 veckor efteråt kan de drabbas av MIS-C. Barn som kommer in till sjukhus med MIS-C är svårt sjuka med hög feber, buksmärta, ibland utslag på kroppen och andningsbesvär. 

– De mår riktigt dåligt och behöver ofta intensivvård eller intermediärvård under sjukhusvistelsen, berättar Helena Elding Larsson, verksamhetschef på VO Barnmedicin på Skånes universitetssjukhus. 

MIS-C är ett allvarligt tillstånd, men prognosen är god om barnet kommer till sjukhus i tid och behandlas med kraftfulla antiinflammatoriska läkemedel.  

– Barn som drabbats har vårdats på något av våra akutsjukhus i Skåne, men de flesta har antingen vårdats eller följts upp av oss på Skånes universitetssjukhus, fortsätter Helena Elding Larsson. 

Blev svårt sjuk 

Ett av barnen som fått MIS-C är 17-årige Dennis Zawilo: 

– Jag fick en mild covid i mitten av december. Efter några dagar var jag helt återställd och tänkte att det inte var så farligt. Och eftersom jag är ung, har ett bra immunförsvar trodde jag att allt var över. Men sedan blev jag riktigt dålig igen i slutet av januari och fick åka in till sjukhuset akut.  

Ganska snart stod det klart att han drabbats av MIS-C och han hamnade på intensivvårdsavdelning på Skånes universitetssjukhus.  

– Jag skulle inte säga att jag var rädd, men det var läskigt och väldigt hemskt. Jag hade hög feber, rejäl huvudvärk, svårt att andas, stora utslag över hela kroppen och minns inte särskilt mycket av tiden på sjukhuset, berättar Dennis Zawilo som idag är helt återställd. 

Fler kan drabbas 

I takt med att smittspridningen till barn och unga tagit fart i samhället, finns en oro över att fler barn ska drabbas av MIS-C.  
– Det kom många barn med MIS-C i januari när smittspridningen var hög. Nu när smittspridningen ökar igen är jag rädd att vi ska få fler fall., menar Helena Elding Larsson. 

Helena Elding Larsson betonar att sjukdomen är sällsynt och att föräldrar inte ska dra sig för att skicka barnen till skola eller förskola av rädsla för att de ska få MIS-C.