Efter byte av operationsmetod – patienterna kan lämna sjukhuset snabbare

Kirurgerna Tomas Vedin och Erik Agger har varit drivande i att använda titthålskirurgi vid fler ingrepp inom tjocktarmskirurgin.
Patienten kan lämna sjukhuset snabbare och har mindre behov av avancerad smärtlindring. Det är några av resultaten efter att tjock- och ändtarmskirurgin på Skånes universitetssjukhus i Malmö helt bytt operationsmetod vid vissa ingrepp. “Vi har utmanat det vi tidigare inte trodde var möjligt”, säger Erik Agger, specialistläkare.

Kolorektalkirurgin (tjock- och ändtarmskirurgin) behandlar patienter med flera olika tillstånd. Det kan handla om cancer i tarmen, fistlar eller tarmvred som behöver opereras. Många av patienterna har avancerade cancertumörer eller svåra akuta tillstånd som är relaterade till cancer, och tidigare har dessa patienter alltid opererats med så kallad öppen kirurgi – ingrepp som är omfattande för både patienten och sjukvården.

Men de senaste två åren har verksamheten bytt operationsmetod. Den öppna kirurgin har ersatts av titthålskirurgi vid flera typer av ingrepp, även i samband med vissa akuta operationer. Det innebär att patienten blir undersökt och opererad, utan att kirurgen behöver göra stora snitt i magen för att kunna genomföra operationen.

Vanlig teknik

Titthålskirurgi är en vanlig teknik vid planerade och vissa akuta kirurgiska ingrepp – men har sällan använts vid akuta ingrepp inom tjocktarmskirurgin på Skånes universitetssjukhus.

– Tarmen hos våra patienter är ofta utspänd eller inflammerad vilket gör det svårt att hamna rätt med titthålsteknik. Därför har vi tidigare inte använt det som metod. Men vi trodde att det ändå kunde vara möjligt och började studera kirurgin och strategin kring den, säger Erik Agger, specialistläkare inom kolorektalkirurgi på Skånes universitetssjukhus och forskarstuderande vid Lunds universitet, som tillsammans med Tomas Vedin, överläkare och Victor Verwaal, sektionschef, infört förändringen.