Minskad risk för återfall i hjärtinfarkt med ny undersökningsmetod

Forskare vid Lunds universitet visar att en ny undersökningsmetod vid hjärtinfarkt eller andra hjärtbesvär, kan identifiera fettrik plack i blodkärlen runt hjärtat som inte går att se med traditionell kranskärlsröntgen. Det är plack som senare kan orsaka patienten en ny hjärtinfarkt eller kärlkramp. Studien publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Den här artikeln publicerades ursprungligen av Lunds universitets webb.

– Vi har arbetat med den här studien i tio år och den är viktig eftersom den avslöjar en grundläggande mekanism och öppnar för behandling av plack innan de orsakar en hjärtinfarkt, säger David Erlinge, professor i kardiologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, som tillsammans med forskare i New York lett studien.

Studien visar att över fjorton procent av de färdigbehandlade patienterna fick någon form av återfall i sin hjärtsjukdom inom fyra år. I åtta procent av fallen var orsaken fettrik plack som inte upptäckts vid en tidigare kranskärlsröntgen.

Flera obduktionsstudier har visat att fettrik plack är den bakomliggande orsaken till de flesta kranskärlssjukdomar. När en fettrik plack spricker och bildar en eller flera proppar orsakar de merparten av hjärtinfarkter och infarktrelaterad plötslig död.

Metod med infrarött ljus och ultraljud

Syftet med studien var att visa att fettrik plack, som inte kan upptäckas vid en kranskärlsröntgen men som går att upptäcka med den nya metoden, orsakar framtida hjärtinfarkter eller andra hjärtsmärtor hos redan drabbade patienter.

Vid den nya undersökningsmetoden, som på fackspråk kallas NIRS (Near-Infrared Spectroscopy) och IVUS (Intravascular ultrasound), används infrarött ljus och ultraljud. Undersökningen på patienten görs oftast via en kateter i handleden som förs upp till hjärttrakten och den kan göras i samband med en kranskärlsröntgen. Operatören kan identifiera fettrik plack som gulfärgade på en färgkodad karta.

– En kranskärlsröntgen visar bara en skugga av kärlväggarna, inte vad som är i väggen. Med den nya NIRS-IVUS-metoden kan vi se fettrik plack även där, säger David Erlinge.

Obehandlad plack orsakar återfall

Studien inkluderade 898 patienter från 16 sjukhus i Sverige, Danmark och Norge. Samtliga hade haft en hjärtinfarkt och behandlats med ballongvidgning och stentar i hjärtats kranskärl. 14,4 procent av patienterna i studien drabbades av återfall i form av nya hjärtbesvär inom fyra år från hjärtinfarkten. Hos 8 procent av patienterna var den direkta orsaken obehandlad plack. Totalt hittades 3 629 obehandlade plack, vilket är i genomsnitt cirka fyra per färdigbehandlad patient

– Studien visar att de flesta av de framtida hjärthändelser patienterna drabbades av orsakades av plack som inte avslöjades vid tidigare undersökningar med kranskärlsröntgen och tryckmätning, vilka är de metoder som används på kliniken i dag.

Nästa stora fråga är hur dessa plack ska behandlas. I studien gjordes en liten behandlingsstudie där forskarna kunde visa att stentning av farliga plack öppnade upp kärlet och halverade antalet hjärthändelser. Studien behöver emellertid konfirmeras i en större studie.