Sällsynta njursjukdomar

Socialstyrelsen har gett Skånes universitetssjukhus i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård vid sällsynta njursjukdomar som ett av fyra sjukhus i landet.

Skånes universitetssjukhus bedriver redan idag den vård som ingår i NHV-uppdraget, bland annat vård av barn och unga med kronisk njursvikt eller andra ovanliga njursjukdomar som drabbar barn och vuxna, men även utredning för eller uppföljning efter njurtransplantation hos barn och unga. Ofta debuterar dessa njursjukdomar i ung ålder och på Skånes universitetssjukhus har verksamhetsområde barnmedicin lång erfarenhet av att ta hand om patienter med de här diagnoserna.

I teamet kring det njursjuka barnet ingår:

 • barnläkare med inriktning barnnefrologi
 • barnurologer
 • neonatologer
 • barnintensivvårdsläkare
 • barnspecialistsjuksköterskor med inriktning peritonealdialys hos barn och njurtransplantation
 • dialyssjuksköterskor med hemodialyskompetens
 • undersköterska med inriktning barndialys
 • dietist med specialkunskap inom barnnefrologi
 • kurator och psykolog
 • klinisk farmaceut
 • fysioterapeut
 • uroterapeut.

Barnnjursjukvården sker i samarbete med övriga specialiteter på sjukhuset och barnverksamheter på sjukhus i regionen. Samarbetet med njursjukvård för vuxna patienter är välutvecklat och övergången från barn- till vuxensjukvård sker enligt väletablerade rutiner och på ett sätt som involverar både patient, anhöriga och barn- och vuxensjukvård. Verksamheten för vuxna omfattar:

 • öppenvård på mottagning
 • slutenvård på avdelning
 • bloddialys
 • bukhinnedialys
 • avancerad immunterapi
 • transplantation.

På Skånes universitetssjukhus bedrivs omfattande forskning och utbildning inom området och kunskaperna sprids till andra vårdgivare, till allmänhet och patienter via nätverk och konferenser. Skånes universitetssjukhus är kompetenscentrum för flera sällsynta diagnoser inom njursjukvård.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

 • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
 • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
 • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.