Ny mottagning gör att fler patienter med systemisk skleros kan utredas

Jon Einarsson, sektionschef inom reumatologi.
Våren 2022 tilldelades Skånes universitetssjukhus ett nationellt högspecialiserat vårduppdrag för stamcellstransplantation vid systemisk skleros. Nu öppnar en ny reumatologisk dagvårdsmottagning där patienter kan utredas och screenas, utan att behöva läggas in.

Förhoppningen är att detta ska leda till bättre medicinsk kvalitet och kortare väntetider för en patientgrupp som varit hårt utsatt under pandemin.

– Våra patienter har systemsjukdomar där många organ är inblandade. Det krävs därför ofta flera olika undersökningar. Det kan vara svårt att få till på hemorten, så till oss kommer patienter från hela landet, säger Jon Einarsson, sektionschef inom reumatologi på Skånes universitetssjukhus, och medicinskt ansvarig läkare på den nya dagvårdsmottagningen som precis öppnat i Lund.

Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna. Vanligast är att sjukdomen påverkar huden, men den kan även innebära allvarlig påverkan på lungor, hjärta, njurar, tarm samt ökad dödlighet.

Kortare väntetider

Tidigare har utredningarna av patienter med oklar reumatisk sjukdom gjorts inom slutenvården. Men i samband med pandemins start så har utredningarna så gott som pausats, då det inte funnits plats för dessa kroniskt men inte akut sjuka patienter.

– Dagvårdsmottagningen är avgörande för den här patientgruppen som varit väldigt hårt utsatta under pandemin. Nu kan vi ta emot runt tio patienter i veckan. De kan bo på patienthotellet medan de utreds här under två, tre dagar. Tillgängligheten blir bättre och väntetiderna kortare. Dessutom blir den medicinska kvaliteten bättre eftersom det är en mer riskfri miljö. Patienterna slipper läggas in på sjukhus, vilket kan vara riskfyllt för till exempel någon med lungsjukdom, säger Jon Einarsson.

Patientföreningar involverade

Runt 100 personer i Sverige insjuknar varje år i systemisk skleros, och av dessa är det runt 30 som har den allvarliga varianten. Det är dessa patienter som kan bli aktuella för stamcellstransplantation, den behandling som Skånes universitetssjukhus tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård inom.

På den nya reumatologiska dagvårdsmottagningen finns mottagningslokaler, patientkök och vilorum. Patientföreningar har varit involverade i utformningen av lokalerna, där till exempel temperaturen är högre än på andra avdelningar, då många patienter har problem med leder och värk.

På mottagningen arbetar kontaktsjuksköterska, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sekreterare, kuratorer och läkare.

– Jag ser fram emot att vi nu kan återuppta verksamheten efter pandemin, att vi kan ta hand om patientgruppen och utreda fler patienter med oklar reumatisk sjukdom, säger Jon Einarsson.

Fakta: Systemisk skleros

  • Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna.
  • Liksom andra autoimmuna sjukdomar är det främst kvinnor som drabbas, runt 80 procent.
  • Vanligast är att sjukdomen påverkar huden, men den kan även innebära allvarlig påverkan på lungor, hjärta, njurar, tarm samt ökad dödlighet.
  • I Sverige har troligen minst 2000 personer systemisk skleros.
  • Runt 100 insjuknar varje år och av dessa är det runt 30 som har den allvarliga varianten. Patienterna med den allvarliga varianten kan vara aktuella för stamcellstransplantation.