Skånes universitetssjukhus i sociala medier

Skånes universitetssjukhus finns förutom här på vår webbplats också i sociala medier där du kan kommunicera med delar av våra verksamheter.

Facebook

Skånes universitetssjukhus

Jobba på Sus 
Här kan du se alla lediga tjänster och komma till ansökan. Du kan också möta våra medarbetare i deras vardag och läsa spännande reportage om olika karriärvägar.

Vetenskap och hälsa
Populärvetenskaplig information om aktuell medicinsk forskning i Skåne. Samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne vid Region Skåne samt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Bröstmjölksdroppen
Neonatals sida för bröstmjölksdonation

Sjukhusbiblioteket

Skånes universitetssjukhus Spinalskadade i Södra sjukvårdsregionen
Rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus

Twitter

Skånes universitetssjukhus @skanesus

Aktuellt om vetenskap och hälsa @VetenskapHalsa

Geriatrik @Geriatriska

YouTube

Skånes universitetssjukhus på YouTube

Aktuellt om vetenskap och hälsa
Skånes universitetssjukhus, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne vid Region Skåne samt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Vad är problemet med sidan?

Vad är problemet med sidan?