Skånes universitetssjukhus i sociala medier

Skånes universitetssjukhus finns förutom här på vår webbplats också i sociala medier där du kan kommunicera med delar av våra verksamheter.

Facebook

Skånes universitetssjukhus

Jobba på Sus 
Här kan du se alla lediga tjänster och komma till ansökan. Du kan också möta våra medarbetare i deras vardag och läsa spännande reportage om olika karriärvägar.

Vetenskap och hälsa
Populärvetenskaplig information om aktuell medicinsk forskning i Skåne. Samarbete mellan Skånes universitetssjukhus, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne vid Region Skåne samt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Bröstmjölksdroppen
Neonatals sida för bröstmjölksdonation

Sjukhusbiblioteket

Skånes universitetssjukhus Spinalskadade i Södra sjukvårdsregionen
Rehabiliteringsmedicin på Skånes universitetssjukhus

Twitter

Skånes universitetssjukhus @skanesus

Aktuellt om vetenskap och hälsa @VetenskapHalsa

Geriatrik @Geriatriska

YouTube

Skånes universitetssjukhus på YouTube

Aktuellt om vetenskap och hälsa
Skånes universitetssjukhus, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne vid Region Skåne samt Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter