Kontakta oss

Växel

Lund: 046-17 10 00
Malmö: 040-33 10 00

Besöksadress

Lund: Getingevägen 4
Malmö: Södra Förstadsgatan 101

Frågor om tidsbokning eller din vård 

Vänd dig till den mottagning eller avdelning som behandlar dig:
Mottagningar och avdelningar

Postadress

Alla inkommande brev är allmänna och diarieförs enligt gällande regler.
Brev till sjukhuset som ska registreras/diarieföras skickas till:
Skånes universitetssjukhus
Diarium, Rådhus Skåne
291 89 Kristianstad

Post till patienter skickas till:
Mottagarens namn
Avdelning
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund eller 205 02 Malmö

Frågor om patientavgifter, patientfakturor

Vänd dig till Patientservice:
Telefon: 0771-11 14 44
Telefontid: Vardagar klockan 8 - 16
Ställ din fråga till Patientservice

Synpunkter på din vård

Kontakta Patientnämnden:
Telefon: 0770-11 00 10
E-post: Contact

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 80 90
E-post: Contact

Beställa sjukresa

Beställ sjukresa i Skåne (utom Malmö):
Telefon: 0771-77 44 11

Du som bor i Malmö:
Telefon: 040-34 55 20

Anmäl försenad bil:
Telefon: 0771-77 44 22

Fax för beställning av resa:
0771-77 44 12 (ej sjukreseintyg)

Beställ resa via e-post:
Contact

Se också Sjukresor på Skanetrafiken.se

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 50 50
Fax: 0771-77 50 51
E-post: Contact

Fakturafrågor rörande färdtjänst:
Telefon: 0771- 95 19 51

Skånes universitetssjukhus i sociala medier   

Här finns en lista och länkar till sociala medier där du kan möta oss.

Visa Tyck till om sidan

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.