Kontakta oss

Växel

Lund: 046-17 10 00
Malmö: 040-33 10 00

Besöksadress

Lund: Entrégatan 7
Malmö: Fritz Bauers gata 5

Frågor om tidsbokning eller din vård 

Vänd dig till den mottagning eller avdelning som behandlar dig:
Mottagningar och avdelningar

Postadress

Alla inkommande brev är allmänna och diarieförs enligt gällande regler.

Brev till sjukhuset som ska registreras/diarieföras skickas till:

Skånes universitetssjukhus
Diarium, Rådhus Skåne
291 89 Kristianstad

Post till patienter skickas till:

Mottagarens namn
Avdelning
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund eller 205 02 Malmö

Faktureringsadress

Region Skåne
Skånes universitetssjukvård
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730089999 

Frågor om patientavgifter, patientfakturor

Vänd dig till Patientservice:
Telefon: 0771-11 14 44
Telefontid: Vardagar klockan 8 - 16
Ställ din fråga till Patientservice

Tyck till om vården

Kontakta gärna mottagningen eller avdelningen om du vill berätta vad du tyckte om vården och bemötandet som du har fått. Du kan även använda en blankett för synpunkter och klagomål, eller vända dig till patientnämnden.

Lämna en synpunkt eller klagomål på vården

Sjukresor och färdtjänst

Beställa sjukresa

Har du symtom som kan vara covid-19? Till exempel hosta, snuva, feber eller ont i halsen? Berätta det när du beställer din sjukresa, så kan personalen skydda sig på rätt sätt.

Beställ sjukresa i Skåne (utom Malmö):
Telefon: 0771-77 44 11

Du som bor i Malmö:
Telefon: 040-34 55 20

Anmäl försenad bil:
Telefon: 0771-77 44 22

Fax för beställning av resa:
0771-77 44 12 (ej sjukreseintyg)

Beställ resa via e-post: bokningserviceresor@skanetrafiken.se

Sjukresor på Skanetrafiken.se

Frågor om sjukresor

Telefon: 0771-77 44 11
E-post: sjukresor@skanetrafiken.se

Frågor om färdtjänst

Telefon: 0771-77 50 50
Fax: 0771-77 50 51
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Fakturafrågor om färdtjänst:
Telefon: 0771- 95 19 51

Färdtjänst på Skanetrafiken.se

Sjukresa utanför Skåne

För dig som bor i Halland eller Kronoberg och har vårdbesök hos oss finns möjlighet till sjukresa med buss till och från sjukhuset. Du kan läsa mer om du har rätt till sjukresa och se tidtabeller på respektive läns hemsida. 

Sjukresor från Halland (1177.se)

Sjukresor från Kronoberg "Linnéan" (lanstrafikenkron.se)

Skånes universitetssjukhus i sociala medier

Här finns en lista och länkar till sociala medier där du kan möta oss.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Här kan du lämna synpunkter på sidan. För frågor om ditt besök eller tidsbokning kontakta din mottagning via telefon eller 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Svar önskas via e-post
Skicka kopia till e-postadress

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter