HIPEC – avancerad behandling av spridd cancer på bukhinnan

Skånes universitetssjukhus har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) inom cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan. Behandlingen görs för patienter med spridd cancer i bukhinnan.

Som ett av fyra sjukhus i Sverige har Skånes universitetssjukhus fått i uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård inom cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan (så kallad hypertermisk intraperitoneal kemoterapi, förkortat HIPEC) för patienter med spridd cancer i bukhinnan. I Sverige genomgår cirka 250 patienter behandlingen varje år.

HIPEC-behandlingen är en operation där alla tumörer och spridning som syns tas bort. Bukhålan sköljs dessutom med varm cytostatika som är ett läkemedel som hämmar cancerceller. Vid operationen gör kirurgen ett snitt i buken, från nederkanten av bröstbenet till blygdbenet. Detta görs för att hela bukhålan ska kunna undersökas. Efter att all synlig cancer har tagits bort sköljs bukhålan med uppvärmd cytostatika för att få bort cancerceller som kan vara kvar. Cytostatikan värms eftersom cancercellerna då blir mer känsliga. HIPEC-operationen tar i genomsnitt sex timmar och sjukhusvården efteråt varar i genomsnitt en till två veckor. Eftersom många patienter som behandlas kommer från andra sjukhus överflyttas patienter tillbaka till remitterande sjukhus efter en vecka. 

Kirurgi- och gastroenterologiverksamheten är spindeln i nätet på Skånes universitetssjukhus där vi tillsammans har alla de specialistfunktioner som krävs för att utföra HIPEC-behandling, och har sedan tidigare haft ett så kallat nationellt koncentrerat vårduppdrag inom området. Det finns en etablerad, välfungerande verksamhet med stor erfarenhet och kompetens för att fortsätta ta hand om dessa patienter, nu inom ramen för nationell högspecialiserad vård. Utöver det finns ett väletablerat samarbete med andra vårdenheter som utför HIPEC-behandling, både nationellt och internationellt, kring utveckling av behandlingsmetoder och forskning inom området.

För att bli aktuell för behandling inom ramen för nationell högspecialiserad vård behöver du som patient få remiss till oss från en annan vårdgivare. Du kan inte göra en egen vårdbegäran.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.