Organtransplantation

På Skånes universitetssjukhus utförs transplantationer av njure, bukspottkörtel, hjärta och lungor.

Transplantation bukorgan

Vi tar emot patienter från Södra sjukvårdsregionen som ska genomgå transplantation av njure eller bukspottkörtel. Vi har också erfarenhet av att transplantera enbart de insulinproducerande cellerna, så kallade ö-celler, från bukspottkörteln.

Hos oss arbetar transplantationskirurger och transplantationskoordinatorer nära i team. Patienten följs genom hela vårdkedjan av teamet tillsammans med andra aktörer i regionen som till exempel barn-, njur- och diabetessjukvården, intensivvården samt klinisk immunologi.

Dygnet runt under årets alla dagar, upprätthåller transplantationsverksamheten jourlinjer för donation- och transplantationsverksamheten för upptagningsområdet.

Några exempel, där vår enhet, ingår:

Mer om vår verksamhet finns på:

Transplantation organ i bröstkorgen

Skånes universitetssjukhus har över 25 års erfarenhet av hjärt- och lungtransplantationer. I dag är vi ett av bara två sjukhus i landet som fått förtroendet att utföra dessa transplantationer. Varje år får runt 50 personer ett nytt hjärta eller nya lungor hos oss.

Hjärt- och lungtransplantationer är några av de uppdrag som vi idag har inom nationell högspecialiserad vård.

Forskning och verksamhetsutveckling

Transplantation är en dynamisk verksamhet och är ständigt under utveckling för att skapa möjligheter för att fler patienter kan bli transplanterade. Ett viktigt mål är att utveckla nya
och bättre metoder inom transplantation av organ både för vuxna och barn. Detta genom medverkan både i nationella och internationella projekt.

Hos oss bedrivs både kliniska studier och experimentell forskning. Vi jobbar aktivt med införande av kliniska studier med hög kvalitet med internationellt samarbete. Utöver forskningen pågår även verksamhetsutveckling, bland annat genom kunskapsuppdatering om nya behandlingsstrategier, kontinuerlig utbildning av nya medarbetare och regelbunden undervisning av både läkare och övrig vårdpersonal.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.


Hitta kontaktuppgifter till en mottagning (vard.skane.se)

Om tidsbokning med våra e-tjänster (1177.se)

Vad är det som saknas?

Skriv gärna till webbredaktionen och berätta vad som saknas eller hur du tycker att webbplatsen kan bli bättre.

Tänk på att:

  • Webbredaktionen inte kan svara på ditt meddelande. 
  • Du inte kan få hjälp med vårdärenden via webbredaktionen.
  • Inte ange några personuppgifter, som till exempel ditt namn eller mailadress.